Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: wetenschappelijke beroepen

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

Binnenkort organiseren de VNG, Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun

RIVM-onderzoek over doorverwijzing naar bewegen: medewerking gevraagd

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces van de eerstelijnszorg naar

lokaal toezicht Drank- en horecawet: onderzoek STAP, 2013

STAP heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012/2013 een onderzoek uitgevoerd onder gemeenten met

4. Wetenschappelijk onderzoek

4. Wetenschappelijk onderzoek http://www.ggdkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/9914-proefschrift-a-safe-and-healthy-future 2014 Goosen, S. 'A safe and healthy future' 2007 Stellinga Obesity in asylum seeking childr in

Inventarisatie zorgcoöperaties 2014

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met Universiteit Utrecht en het Kenniscentrum Institutions of the Open Society,

Nota gemeente Súdwest-Fryslân

Nota van de gemeente Súdwest-Fryslân Nota van de gemeente Súdwest-Fryslân Fryslan_Sudwest-Fryslan_Nota_Lokaal_Gezondheidsbeleid.pdf O14.001490 O14.001490* nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2014 - 2017 gemeente

Drie onderzoeken naar alleenstaande minderjarige vreemdelingen gepubliceerd

In de afgelopen periode zijn er drie onderzoeken over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) uitgevoerd, te weten: 1) een onderzoek naar

Evaluatie extra contactmoment adolescenten schooljaar 2013-2014, resultaten regio Achterhoek en Midden-IJssel/Oost-Veluwe

In het schooljaar 2013/2014 heeft de pilot van het Extra Contactmoment Adolescenten plaatsgevonden. Deze pilot werd uitgevoerd door GGD NOG

Evaluatie pilot Buurtzorg Jong in Putten

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de evaluatie van een pilot van Buurtzorg Jong in Putten. Gemeente Putten

Evaluatie sportinstuif voor mensen met een verstandelijke beperking Gemeente Oost-Gelre, resultaten van de eerste meting

Dat sporten leuk is, was goed te zien aan de gezichten van de deelnemers en vrijwilligers van de Sportinstuif. Op
HomeThema'sProfessionals