Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Protocol ketenzorg multi-probleem gezinnen

Op 16 januari 2006 is het Coördinatiepunt Ketenzorg Multi-probleemgezinnen in de stad Groningen van start. Het coördinatiepunt is ondergebracht bij

Sophia Vreugdenhil

Organisatie: GGD Kennemerland
Functie: Senior Beleidsmedewerker OTO GHOR

Jaarverslag GGD Zuid Holland Zuid 2010

Jaarverslag GGD Zuid Holland Zuid 2010 jaarverslag 2010 ggd zuid holland zuid.pdf Betrouwbare regisseur voor publieke gezondheid ZHZ Jaarbericht 2010

Bestuur van GHOR Nederland - juli 2011

De leden van het bestuur van GHOR Nederland en hun portefeuilles. GHOR Nederland presentatie Bestuur GHOR Nederland juli 2011.pdf Bestuur

Werkprogramma GHOR Nederland 2011

Werkprogramma van GHOR Nederland voor 2011. GHOR Nederland Werkprogramma 2011.pdf Werkprogramma GHOR Nederland 2011 geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Werkprogramma

OTO stimuleringsmiddelen ROAZ

Per brief worden deelnemers ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) gewezen op mogelijkheden vanuit VWS om een beroep te doen op

Quick scan van Nivel

Nivel heeft in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een

Modelplan GROP GGD Rampenopvangplan mei 2009

GGD Rampenopvangplan en GROP in het kort. Zoeknummer: 52996 GROP_GGD_rampenomvangplan_mei_2009.pdf GGD Rampenopvangplan Model GGD Rampenopvangplan mei 2009 2009/32 Model GGD

Modelplan OTO GGD Voorbereid mei 2009

Modelplan Opleiden, trainen en oefenen voor GGD'en en OTO in het kort Zoeknummer: 52997 Modelplan_OTO_GGD_Voorbereid_mei_2009.pdf Modelplan OTO mei 2009 2009/31

Inventarisatie stand van zaken GROP en OTO

Vragenlijst om bij GGD'en te inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot de implementatie van het GGD
HomeThema'sProfessionals