Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Train de trainer juridische vragen

Presentatie: train de trainer DDJGZ presentatietraindetrainerversie1okt[1].pdf Train de trainer juridische vragen: Evert-Ben van Veen MedLawconsult 22 april 2010 http://www.ddjgz.nl ©

Tussenrapport Monitoring Productieverlies: Lessen van koplopers

Binnen het implementatietraject Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) van ActiZ en GGD Nederland zijn, zoals beschreven in het implementatieplan, deelprojecten

Wet BSN-z: Het gebruik van het BSN in de DD JGZ

Wet BSN-z: Het gebruik van het BSN in de DD JGZ FactsheetBSN10sept09[1].pdf – Concept - Factsheet Wet BSN-z: het gebruik

Communicatiehandleiding

Deze communicatiehandleiding is voor projectleiders DD JGZ . De handleiding is onder-deel van een toolkit met vijf communicatiemiddelen. U kunt

FAQ: Algemene communicatie

Doel: Beantwoorden inhoudelijke vragen over gebruik DD JGZ, waardoor de medewerkers ouders en kinderen goed kunnen informeren FAQAlgemenecommunicatie[1].pdf Titel FAQ

Folder: betere registratie voor betere zorg

Doel: Algemene informatievoorziening over het gebruik van het DD JGZ FoldermateriaalBetereregistratievoorbeterezorg[1].pdf Titel Foldermateriaal Doelgroep Ouders / alle betrokkenen bij het

Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)

Omdat alle kinderen hiermee te maken krijgen willen wij u als belangrijke keten-partner van de jeugdgezondheidszorg hier graag over informeren.

Interactie tussen professional, cliënt en DDJGZ

In het dagelijkse werk is de communicatie over en weer met de cliënt heel belangrijk, om goed contact te maken,

FAQ: Juridische communicatie met kind en ouder

Doel: Beantwoorden juridisch inhoudelijke vragen over gebruik DD JGZ FAQJuridischecommunicatiemetouderenkind[1].pdf Titel FAQ – Juridische communicatie met kind en ouder Doelgroep

Betere registratie voor betere zorg

De jeugdgezondheidszorg vervangt haar papieren dossier. Ook de JGZ werkt met een digitaal dossier, net als de huisarts of het
HomeThema'sProfessionals