Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Handboek invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg

Praktische handleiding voor de (toekomstige) gebruikers van het burgerservicenummer in de zorg. Daarbij gaat het om het brede veld van

Eindhoven, Een in gezondheid, 2007-2010

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Eindhoven. Eindhoven nota lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld 2007.pdf A gemeente Eindhoven Eindhoven: Eén in gezondheid Nota lokaal gezondheidsbeleid

Veelgestelde juridische vragen

Deze veelgestelde vragen zijn tot stand gekomen op basis van vragen en casussen van deel-nemers aan een drietal workshops voor

Train de trainer juridische vragen

Presentatie: train de trainer DDJGZ presentatietraindetrainerversie1okt[1].pdf Train de trainer juridische vragen: Evert-Ben van Veen MedLawconsult 22 april 2010 http://www.ddjgz.nl ©

Handreiking management -en beleidsrapportages

Het implementatieteam van ActiZ en GGD Nederland ondersteunt de invoering van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Als

FAQ: Algemene communicatie

Doel: Beantwoorden inhoudelijke vragen over gebruik DD JGZ, waardoor de medewerkers ouders en kinderen goed kunnen informeren FAQAlgemenecommunicatie[1].pdf Titel FAQ

Folder: betere registratie voor betere zorg

Doel: Algemene informatievoorziening over het gebruik van het DD JGZ FoldermateriaalBetereregistratievoorbeterezorg[1].pdf Titel Foldermateriaal Doelgroep Ouders / alle betrokkenen bij het

Interactie tussen professional, cliënt en DDJGZ

In het dagelijkse werk is de communicatie over en weer met de cliënt heel belangrijk, om goed contact te maken,

Betere registratie voor betere zorg

De jeugdgezondheidszorg vervangt haar papieren dossier. Ook de JGZ werkt met een digitaal dossier, net als de huisarts of het

Projectoverzicht invoering DD JGZ

Plaatje van het projectoverzicht 93312CB5[1].pdf Projectoverzicht invoering DDJGZ Opleiding Projectcontext Opleidingsplan Inhoud • DD JGZ, Digitaal plannen, Beheer applicatie, (nieuwe
HomeThema'sProfessionals