Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: informatievoorziening

Invoer- en beheerprotocol landelijke digitale sociale kaart Zorg-Welzijn-Wonen

Deze eerste versie van het invoer- en beheerprotocol voor de landelijke sociale kaart Zorg, Welzijn en Wonen verschijnt op een

Projectplan Regionale portals Publieksinformatie Gezondheid

Het projectplan is op 25 juni door de directeuren van de pilot-GGD'en getekend. Het projectplan is daarmee definitief. In dit

Naar een digitaal zorgportaal en een digitale sociale kaart; haalbaarheidstudie en advies.

In dit rapport , opgesteld door ES&E worden de resultaten van een onderzoek naar een geschikt softwarepakket voor het opzetten

Samen werken aan Eén Sociale Kaart

Samen werken aan Eén Sociale Kaart GGD-Nederland, MEE-Nederland en VOB werken sinds 2 april samen met de VNG aan één

Overeenkomst tot samenwerking betreffende landelijke digitale sociale kaart

De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), GGD Nederland, MEE Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondertekenden op woensdag 2

Kostenverdeling digitale publieksinformatie voor open source

Conform het besluit van de ledenvergadering van 3 februari 2006 volgt hier de kostenverdeling t.b.v. digitale publieksinformatie. Het betreft de

Gezondportaal

Het Gezondportaal, een initiatief van GGD Zuid Limburg in samenwerking met GGD Noord- en Midden Limburg, is een webapplicatie om

Adressenstandaard Zorg en Welzijn

De adressenstandaard Zorg en Welzijn beoogt eenheid te brengen in de opbouw van adressenbestanden in de sector zorg en welzijn.

Zorgnetwerk Brabant

URL: http://www.zorgwelbrabant.nl/ Internetapplicatie waarmee zorginstellingen ( sociale kaart ) in Brabant kunnen worden opgespoord. Zoeknummer: 13196 Weblink Zorgnetwerk Brabant.doc -

Samen delen, samen wijzer

Brochure over kennisdelen in de Jeugdgezondheidszorg Zoeknummer: 51247 Jaap Buitink Samen_delen,_samen_wijzer_(over_kennis_delen_in_de_jgz).pdf Samen delen, samen wijzer Over kennis delen in de
HomeThema'sProfessionals