Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Veerkracht en Gezondheid Jeugd; Handreikingen

Achtergrondinformatie en aandachtspunten gezondheid vluchtelingenkinderen. Voor gemeenten en JGZ-professionals. Handreiking Intake jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor statushouderskinderen. Achtergrondinformatie en aandachtspunten voor de JGZ-professional

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders vanuit het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders van VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland. Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders vanuit

Handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek (augustus 2017)

Update van de handreiking uit 2013. Opgesteld door werkgroep geluid van de vakgroep milieu en gezondheid, maar mogelijk ook bruikbaar

Eindrapport evaluatie gezonde families

Gezonde families is een project waarbij via peers (kwetsbare) allochtone jongeren worden opgespoord en begeleid. Met dit project is een

Handboek Landen in de liefde, GGD Gelderland-Zuid

Handboek Landen in de liefde, GGD Gelderland-Zuid Handboek Landen in de liefde, GGD Gelderland-Zuid Handboek_Landen_in_de_Liefde_GGD_Gelderland-Zuid_.pdf Inhoud Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4

‘Naar een robuuste opleidingsinfrastructuur voor de medische opleidingen voor de publieke gezondheid’

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) blijft achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan.

Stukken bijeenkomst preventie radicalisering 22 januari 2018

Op maandag 22 januari 2018 vond een bijeenkomst plaatst bij GGD GHOR Nederland over preventie van radicalisering. De bijeenkomst was

Handreiking preventie psychische problemen en behoud veerkracht statushouders

Deze handreiking bevat informatie en adviezen gericht op de preventie van psychische problemen en op het behoud van veerkracht bij

Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders, wat kunt u inzetten in de gemeente?

Het overzicht Preventieve interventies voor het versterken van psychische gezondheid en veerkracht van statushouders, wat kunt u als gemeente inzetten? beschrijft 22

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

Kernwaardendocument voor een Gezonde Leefomgeving, met praatplaten. Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en
HomeThema'sProfessionals