Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie

In dit rapport is de koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid in beeld gebracht met als doel dat professionals uit

welke factoren bepalend zijn voor het meenemen van gezondheid in de besluitvorming

Deze studie geeft inzicht in hoe beleidsmakers en belangenbehartigers van gezondheidsbelangen, in het bijzonder de GGD, de factoren zo effectief

Programma van eisen LMO van GHOR en GGD

Dit programma geeft aan welke eisen er vanuit de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening (GHOR) en de publieke gezondheid (GGD) aan de

Publieke Gezondheid Referentie Architectuur -PURA

De Publieke Gezondheid Referentie Architectuur (PURA) is een gestandaardiseerd model voor de informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. De PURA is

Kennis en middelen in ziekenhuizen voor opvang van slachtoffers na stralingsincidenten

Het rapport beschrijft welke kennis en middelen Nederlandse ziekenhuizen momenteel hebben om slachtoffers van stralingsincidenten te kunnen opvangen. kennis en

Onderzoek GGD Amsterdam naar asbestinventarisatie door scholen

GGD Amsterdam heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het onderzoek ‘inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen’

Geurhinder: beschermen van gezondheid verdient prioriteit

De landelijke GGD werkgroep Geur en Veehouderij heeft adviezen opgesteld vanuit de vraag: hoe is een prikkel voor ‘zo-laag-als-redelijkerwijs-haalbaar’... De landelijke GGD werkgroep Geur en

Rapport Pharos Syrische nieuwkomers in de gemeente

Afgelopen week heeft Pharos een verkenning uitgebracht naar de ervaringen van Syrische gezinnen in de gemeente. Hoe kijken zij aan

Handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek (augustus 2017)

Update van de handreiking uit 2013. Opgesteld door werkgroep geluid van de vakgroep milieu en gezondheid, maar mogelijk ook bruikbaar

Presentaties Workshop Big data Netwerkdag 2019

Presentaties van de workshop Big data, gehouden tijdens de tweede Netwerkdag, 7 februari 2019.  Presentaties van de workshop Big data,
HomeThema'sProfessionals