Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

INNOVATIETOOLKIT voor GGD'en

Deze toolkit is bedoeld als handreiking voor GGD en om aan de slag te gaan met vernieuwing. Iedere GGD-medewerker die

Lesmateriaal Gezond Gedrag Voortgezet Onderwijs en Jeugd- en Jongerenwerk

In dit overzicht is onderwijsleermateriaal te vinden over Gezond Gedrag dat geleend kan worden bij het informatie- en documentatiecentrum van

Toolkit: Belang van communicatie bij kwaliteitstrajecten

Invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem betekent veelal een andere manier van werken. Het heeft invloed op bestaande structuren en culturen binnen

Toolkit interne communicatie kwaliteit: communicatiemiddelen

Het is belangrijk dat het onderwerp (in dit geval: kwaliteit) via verschillende kanten veelvuldig bij de doelgroep onder de aandacht

Toolkit interne communicatie kwaliteit: Kernboodschappen

Kwaliteit is een lastig uit te leggen begrip. Niet iedereen heeft er een beeld bij. Zorg daarom voor concrete voorbeelden

Juridische toolkit dd jgz: veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen rond juridische kwesties op het gebied van het dd jgz. Zoeknummer: 55125 veelgesteldejuridischevragen23juli2010.pdf Concept Veelgestelde juridische vragen

Toolkit juridische vragen over DDJGZ

Toolkit met diverse juridische vragen en de uitwerking t.b.v. de implementatie ddjgz Zoeknummer: 54067 Toolkitjuridischevragen20juli.pdf Toolkit juridische vragen Versie 1.1

Handreiking aanpak productieverlies bij invoering DDJGZ

Aanbevelingen om te komen tot een beperking van het productieverlies bij de invoering van het ddjgz. Zoeknummer: 54070 Handreiking Aanpak

Overdracht dossiers DD JGZ: advies

Advies voor alle JGZ-organisaties ten behoeve van de overdracht van de digitale dossiers JGZ. Zoeknummer: 53709 Implementatieteam DD JGZ Advies

Overdracht jgz dossiers: advies

Advies van het implementatieteam DD JGZ bij de overdracht van dossiers. Zoeknummer: 53648 Advies overdracht dossiers (1).pdf ADVIES Overdracht Overdracht
HomeThema'sProfessionals