Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Samenvatting gehonoreerde academische werkplaatsen

Samenvattingen van de in dec. 2005 gehonoreerde projecten van het Programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid van ZonMw. Zoeknummer: 35371 samenvattingen_gehonoreerde_AW.pdf

Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen

In januari 2009 kwam de Richtlijn wegen voor GGD-epidemiologen uit. Deze richtlijn is een hulpmiddel voor GGD-epidemiologen voor de weging

Handreiking Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg

Elke gemeente moet sinds 2003 om de vier jaar haar beleid voor de openbare gezondheidszorg vastleggen in een lokale nota

PRIMA anti-pestmethode effectief tegen pesten op basisschool

Op donderdag 31 januari 2008 vond de landelijke slotbijeenkomst van de PRIMA anti-pestmethode plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten

Een betere zorg voor Jeugd

Een blik op de samenhang naar alle zorg voor jeugd in het kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg. In

Rechtstreeks verwijzen van de JGZ naar de tweede lijn

Onlangs is een TNO-rapport verschenen waaruit blijkt dat rechtstreekse verwijzing door de JGZ-arts naar de medisch specialist goed mogelijk is

Onderzoek: Abortus onder asielzoeksters in de centrale opvang; Registratie door de Medische Opvang Asielzoekers

Omschrijving onderzoek: Dit onderzoek omvat een analyse van gegevens over abortus provocatus onder asielzoeksters die gebruik maken van de centrale

Does fluoride rinsing have an effect on teeth status?

Uit onderzoek onder basisschool kinderen van groep 8 in 1988/1989 en 1995/1996 bleek dat de gebitsstatus in Woudenberg slechter was

Psychosocial problems among immigrant and non-immigrant children. Ethnicity plays a role in their occurrence and identification

Artikel over etnische verschillen in gedragsmatige en emotionele problemen bij kinderen (4-15 jaar). Het is gebaseerd op PGO-gegevens. Uit: Eur

Pilot 2003-2004 Verbetering binnenmilieu op basisscholen en het effect van een CO2 meter

Vaststellen welke verbetering van de ventilatie optreedt in klaslokalen door het geven van Ventilatie-advies-Op-Maat aan docenten, en daarbij vast te
HomeThema'sProfessionals