Uitgebreid zoeken

Verbreed zoekterm: besluiten

Activiteit

Inspecteur vergunningverlening tatoeage en piercing

Het nemen van een tatoeage of piercing is voor veel Nederlanders heel gewoon. Bij de veiligheid daarvan staan we niet
Startdatum: 9 december 2019
Gevonden in thema's: Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 13 november 2018
Geplaatst door: Miriam van der Pol
Document

Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Op 5 april heeft de Gezondheidsraad in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek. (WBO) een advies uitgebracht aan
Gevonden in thema's: Tuberculose, Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 13 april 2012
Geplaatst door: Jelle Doosje
Nieuwsbericht

Mediaoverzicht Toezicht Kwaliteit Kinderopvang van vrijdag 21 augustus - vrijdag 28 augustus 2015

Mediaoverzicht Toezicht Kwaliteit Kinderopvang van vrijdag 21 augustus - vrijdag 28 augustus 2015 'Ratio per locatie berekenen een goed idee',
Gevonden in thema's: Toezicht Kwaliteit Kinderopvang
Geplaatst op: 27 augustus 2015
Geplaatst door: Xandra de Jong
Document

Brief Leers 22-6-2012 Herijking beleid AMV's

Brief Leers 22-6-2012 Herijking beleid AMVs Brief Leers 22-6-2012 Herijking beleid AMV's.pdf > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag
Geplaatst op: 27 juni 2012
Geplaatst door: Maike Kuijken
Document

Wettekst Wlb inclusief NODO

Wettekst Wet op de lijkbezorging incl NODO artikelen (10a (lid 2, 3 en 4) en 74) Wijziging Wlb.pdf Eerste Kamer
Gevonden in thema's: Forensische Geneeskunde
Geplaatst op: 27 augustus 2012
Geplaatst door: Wytske Verschoor
Nieuwsbericht

Gezondheid in de omgevingsvisie: wacht niet tot 2018

Voor mijnomgevingsvisie.nl schreef Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, een blog over gezondheid in de omgevingsvisie. Voor mijnomgevingsvisie.nl schreef Hugo Backx, directeur
Gevonden in thema's: Omgevingswet
Geplaatst op: 10 februari 2016
Geplaatst door: Marie-José Linders
Document

Gezondheidseffectscreening; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming

In opdracht van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu is de Gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om
Gevonden in thema's: GES
Geplaatst op: 15 november 2012
Geplaatst door: Xandra de Jong
Document

wetgevingsoverleg Jeugd Tweede Kamer

Verslag vanhet wetgevingsoverleg Jeugd in de Tweede Kamer op maandag 3 december 2012, als onderdeel van de begrotingsbespreking VWS .
Gevonden in thema's: Decentralisatie Jeugdzorg
Geplaatst op: 10 december 2012
Geplaatst door: Miranda van Zoest
Nieuwsbericht

Brabantse Health Deal: gezondheid centraal bij ruimtelijke inrichting

Vandaag ondertekenden bestuurders van 15 Brabantse organisaties, waaronder de drie Brabantse GGD’en, op het provinciehuis de samenwerkingsovereenkomst ‘Brabantse Health Deal’.
Gevonden in thema's: Omgevingswet
Geplaatst op: 22 juli 2016
Geplaatst door: Sandra Vermeulen
Nieuwsbericht

Samen verder komen in een land waar veel mensen wonen én veel dieren

Brede steun voor een APK voor veehouderijen, met elkaar in gesprek gaan op lokaal niveau en ondertussen werken aan het
Gevonden in thema's: Veehouderij en Humane Gezondheid
Geplaatst op: 17 oktober 2016
Geplaatst door: Marie-José Linders