Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Verbreed zoekterm: besluiten

Gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit (2008)

Gezondheidsraad GR Advies Gevoelige bestemmingen Luchtkwaliteit.pdf Gezondheidsraad Voorzitter Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Artikel Infomil: Bescherm kinderen tegen luchtvervuiling

Wie astma krijgt, heeft levenslang. Deze ziekte is niet te genezen. Daarom is preventie belangrijk. Zeker bij kinderen. Omdat hun

28ste Transmissiedag infectieziekten ‘Evenement? Zorg dat je de risico’s kent!’

20 maart 2018 organiseert het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding de jaarlijkse Transmissiedag voor GGD-artsen en -verpleegkundigen, medisch microbiologen, deskundigen infectiepreventie en
Gevonden in thema's: Infectieziekten
Geplaatst door: Karin Zambeek

Migratiekaart t/m 2009 WODC

De toenmalige Staatssecretaris van Justitie heeft in 2008 aangegeven behoefte te hebben aan een overzicht op het terrein van de

Inspecteur vergunningverlening tatoeage en piercing

Het nemen van een tatoeage of piercing is voor veel Nederlanders heel gewoon. Bij de veiligheid daarvan staan we niet
Gevonden in thema's: Infectieziekten
Geplaatst door: Miriam van der Pol

Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Op 5 april heeft de Gezondheidsraad in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek. (WBO) een advies uitgebracht aan

Brief Leers 22-6-2012 Herijking beleid AMV's

Brief Leers 22-6-2012 Herijking beleid AMV s Brief Leers 22-6-2012 Herijking beleid AMV's.pdf > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den

Wettekst Wlb inclusief NODO

Wettekst Wet op de lijkbezorging incl NODO artikelen (10a (lid 2, 3 en 4) en 74) Wijziging Wlb.pdf Eerste Kamer

Gezondheid in de omgevingsvisie: wacht niet tot 2018

Voor mijnomgevingsvisie.nl schreef Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, een blog over gezondheid in de omgevingsvisie. Voor mijnomgevingsvisie.nl schreef Hugo Backx, directeur
Marie-José Linders
4 jaar geleden

Gezondheidseffectscreening; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming

In opdracht van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu is de Gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om
HomeThema'sProfessionals