Uitgebreid zoeken

Document

2. Landelijk asielbeleid: Gezondheidszorg asielzoekers

beleid 2014-02-03 Brief Teeven en Schippers over IGZ rapport geboortezorg asielzoekers.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Geplaatst op: 20 juli 2011
Geplaatst door: Marieke Ruijgrok
Document

Brief VWS 25 juli 2011 over de regeling tolk- en vertaaldiensten ingezetenen per 1-1-2012

De brief van VWS is een verduidelijking op de eerdere brief van VWS d.d. 10 juni 2011 over de regeling
Geplaatst op: 18 augustus 2011
Geplaatst door: Kirsten Slinger
Document

Brief VWS 10 juni 2011 over de regeling tolk- en vertaaldiensten ingezetenen per 1-1-2012

De brief van het ministerie van VWS is een attendering op de wijzigingen in de regeling tolk- en vertaaldiensten voor
Geplaatst op: 18 augustus 2011
Geplaatst door: Kirsten Slinger
Document

Bezuinigingen op tolk en vertaaldiensten, brief aan 2e kamer

Mede namens GGD Nederland, andere zorgpartijen en patiëntenorganisaties roept het Platform Tolk- en Vertaaldiensten de Tweede Kamerfracties op om niet
Gevonden in thema's: Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 16 november 2011
Geplaatst door: Joost Timmermans
Document

Draaiboek VGV

Het draaiboek: Groepsvoorlichting aan asielzoekers ter preventie van VGV. Draaiboek groepsvoorlichting preventie VGV 161211.pdf Groepsvoorlichting aan asielzoekers ter preventie van
Gevonden in thema's: Uitvoering JGZ
Geplaatst op: 16 december 2011
Geplaatst door: Marieke Ruijgrok
Document

Nederlandse rapportage 2012 over de implementatie Kinderrechten Verdrag

Vierde periodieke rapportage van Nederland inzake de implementatie van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind 2012 Nederlandse
Geplaatst op: 11 juli 2012
Geplaatst door: Kirsten Slinger