Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Adressenstandaard Zorg en Welzijn

De adressenstandaard Zorg en Welzijn beoogt eenheid te brengen in de opbouw van adressenbestanden in de sector zorg en welzijn.

Amsterdam, Alle Amsterdammers Gezond, 2008-2011

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Amsterdam. Amsterdam kadernota.pdf Alle Amsterdammers gezond Signalen voor een vitale stad Kadernota Volksgezondheidsbeleid Amsterdam 2008 - 2011

Verslag besturenconferentie 4 december 2003 te Leiden

Zoeknummer: 21193 VISI_besturenconf_Leiden_4_dec_verslag.doc VISI_besturenconf_Leiden_4_dec_verslag.pdf GGD NEDERLAND / STUURGROEP VISI CONCEPT Rondetafelconferentie over de infrastructuur voor infectieziektebestrijding 4 december 2003, raadszaal

2. Landelijk asielbeleid: Gezondheidszorg asielzoekers

beleid 2014-02-03 Brief Teeven en Schippers over IGZ rapport geboortezorg asielzoekers.pdf 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Stille gebieden in de stad : de stad is stiller dan je denkt

Beschrijving van project dat in opdracht van het Ministerie van VROM door de gemeente Amsterdam is uitgevoerd. Het project bestond

Van Mega naar Beter

De maatschappelijke dialoog waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is tot stand gekomen op initiatief van staatssecretaris Bleker van

Handreiking Signalering en zorgcoordinatie, aan de slag voor specifieke groepen

Deze handreiking informeert gemeenten over doelgroepen, processen en partijen die te maken hebben met de decentalisatie van de begeleidingsfunctie uit

Gezondheidseffectscreening; gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming

In opdracht van de ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu is de Gezondheidseffectscreening (GES) ontwikkeld, een kwantitatieve methodiek om

Belangstelling voor ambulancehelikopter

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft belangstelling om de ambulancehelikopter van de Friese Waddeneilanden ook op Texel te laten vliegen. Directeur

Omdenken in publieke gezondheidszorg, hype of een blijvertje

Artikel over Omdenken door Ellen Vermeulen, GGD NL en Inge Bongers, Tranzo University Tilburg, zoals geplaatst in het TSG, jaargang
HomeThema'sProfessionals