Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Oldenzaal, Oldenzaal kiest voor een gezond leven en werkt aan gezondheid, 2009-2012

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Oldenzaal. Oldenzaal.pdf NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID OLDENZAAL 2009-2012 Oldenzaal kiest voor een gezond leven en werkt aan gezondheid

Schiedam, Iedereen gezond in Schiedam?!, 2009-2012

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Schiedam. Schiedam Nota Gezondheidsbeleid 2009-2012.pdf gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Educatie & Welzijn Postbus 1501 3100

Delft, ''Extra vitamine G voor Delft,'' 2009-2012

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Delft. Delft.pdf 380139 “Extra vitamine G voor Delft” Nota lokaal preventief gezondheidsbeleid 2009-2012 16 oktober 2008 NOTA

01. Project Visi 2001-2004. Eindverslag

eindverslag van het project Versterking infrastructuur infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg, dat tussen september 2001 en juni 2004 werd uitgevoerd. In

Gezondheid dichtbij : landelijke nota gezondheidsbeleid [2011]

Iedere vier jaar brengt de minister van VWS een landelijke nota gezondheidsbeleid uit. Dit is vastgelegd in de Wet publieke

LRCB gaat kwaliteitsbewaking tuberculosescreening uitvoeren

Het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LCRB) bewaakt sinds 1 juli 2014 de kwaliteit van de TBC-screening. Dit gebeurt in opdracht

Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Op 5 april heeft de Gezondheidsraad in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek. (WBO) een advies uitgebracht aan

werkplan cluster veiligheid 2014-2016

In dit document worden de speerpunten van het cluster Veiligheid verder uitgewerkt in een werkplan. Om de verbinding met de

Groeiende bezorgdheid om verwarde personen in West-Brabant

Een onderzoek naar de omvang van de problematiek rondom verwarde personen, de knelpunten die professionals uit het veld ervaren in

Jaarverslag Tuberculose-onderzoek in Justitiële inrichtingen 2015

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de screening op tuberculose in Justitiële Inrichtingen (JI’ en). De acht verantwoordelijke backoffice
HomeThema'sProfessionals