Uitgebreid zoeken

Document

Draaiboek werksessie: Samenwerken rondom jeugd met psychische problemen

De werksessie is onderdeel van het Masterplan onderwijsaanbod voor Academische WErkplaatsen publieke gezondheid. Dit Masterplan draagt bij aan het uitbreiden
Gevonden in thema's: Academische Werkplaatsen
Geplaatst op: 21 november 2014
Geplaatst door: Judith Heinrich
Document

Sociaal uitgesloten in de grote stad

De AcWP G4-USER heeft onderzoek gedaan naar sociaal uitgesloten burgers in de G4. De sociale wijkteams lijken bij uitstek geschikt
Gevonden in thema's: OGGZ
Geplaatst op: 16 december 2014
Geplaatst door: Addi van Bergen
Document

Sociaal uitgesloten in de grote stad

De AcWP G4-USER heeft onderzoek gedaan naar sociaal uitgesloten burgers in de G4. De sociale wijkteams lijken bij uitstek geschikt
Gevonden in thema's: Epidemiologie
Geplaatst op: 16 december 2014
Geplaatst door: Addi van Bergen
Document

Sociaal uitgesloten in de grote stad

De AcWP G4-USER heeft onderzoek gedaan naar sociaal uitgesloten burgers in de G4. De sociale wijkteams lijken bij uitstek geschikt
Gevonden in thema's: Wijk- en buurtteams
Geplaatst op: 16 december 2014
Geplaatst door: Addi van Bergen
Document

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen

Vanaf januari 2015 is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk openbaar. U vindt het document in de bijlage. Het veldinstrument is
Gevonden in thema's: Toezicht Kwaliteit Kinderopvang
Geplaatst op: 5 januari 2015
Geplaatst door: Femke Kolsteren
Document

Evaluatie tweede fase 3D proeftuin Bronckhorst

Dit rapport beschrijft de ervaringen met de Tweede fase 3D Proeftuin van zowel consulenten als cliënten in Bronckhorst. Met de
Gevonden in thema's: Academische Werkplaatsen
Geplaatst op: 16 juni 2015
Geplaatst door: Margreet Dragt
Document

Infectiepreventie op orde in je GGD regio: handleiding voor GGD'en

Handleiding voor GGD'en voor het opzetten van een project Versterking infectiepreventiebeleid bij zorginstellingen in de eigen regio. In 2012 hebben
Gevonden in thema's: Infectieziektebestrijding
Geplaatst op: 23 juni 2015
Geplaatst door: Jose van Helden
Document

Rapport Tussenevaluatie NPT: Regionalisering en REC-vorming

GGD GHOR Nederland heeft tussenevaluatie gedaan naar de stand van zaken en het proces van de regionalisering en REC-vorming. Onderdelen
Gevonden in thema's: Tuberculose
Geplaatst op: 2 juli 2015
Geplaatst door: Marieke van Dijk
Document

Herorientatie Landelijke Meldkamerorganisatie Brief TK

Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie, brief van 4 januari 2016 aan de tweede kamer In het regeerakkoord Rutte I was opgenomen dat
Geplaatst op: 6 januari 2016
Geplaatst door: Jelle Doosje
Document

Een groene gezonde wijk

Deze publicatie is interessant om een idee te krijgen hoe een gezonde en groene wijk te realiseren. Ook kan deze
Gevonden in thema's: Omgevingswet
Geplaatst op: 13 maart 2016
Geplaatst door: joyce nellissen