Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

wetgevingsoverleg Jeugd Tweede Kamer

Verslag van het wetgevingsoverleg Jeugd in de Tweede Kamer op maandag 3 december 2012, als onderdeel van de begrotingsbespreking VWS .

OTO Kwaliteitskader (concept)

OTO kwaliteitskader, opgesteld vanuit de werkgroep OTO (LNAZ) Concept kwaliteitskader OTO versie 2.2 20121113.pdf Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector

ESF Duurzame Inzetbaarheid regio’s en sectoren: webinar op 23 juni

In september start een nieuwe ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft

‘Vechtdal wordt de meest rookvrije regio’; samenwerking huisartsen en Vitaal Vechtdal

Eenvijfde minder rokers in het Vechtdal. Van de 25 procent die nog rookt, moet een flink deel afgesnoept worden, vinden

Handreiking inbedding GHOR en GGD in de Veiligheidsregio

Handreiking vastgesteld door GHOR Nederland en het Veiligheidsberaad  juni 2011 Houdijk Handreiking_inbedding_GHOR_en_GGD.pdf 17 juni 2011 Handreiking inbedding GHOR en GGD in

Projectplan Implementatie Wet Meldcode bij SHG's

GGD Nederland, de Federatie Opvang en de MOgroep hebben gezamenlijk subsidie gekregen van het Ministerie van VWS voor het uitvoeren

Blog GGD - Overtreding BKR

Tijdens één van mijn werkbezoeken bij een team toezichthouders kinderopvang van de GGD vertelde een toezichthouder mij het volgende. Zij

integratieagenda SZW

Brief (32824 nr 7) van Minister Ascher SZW aan de TWeede Kamer over integratiebeleid, en de integratie agenda van Ascher.

Jeugdwet memorie van toelichting

Jeugdwet memorie van toelichting, 27 juni 2013 Jeugdwet memorie van toelichting, 27 juni 2013 Jeugdwet memorie van toelichting.PDF MEMORIE VAN

VERANDERAGENDA ZORG EN WELZIJN 2012 – 2016 (Assen)

De veranderagenda zorg en welzijn 2012-2016 is voor Assen de 'gemeenteljike nota volksgezondheid zoals bedoeld in de Wpg. Bij dit
HomeThema'sProfessionals