Uitgebreid zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Kenniscafe: Werk maken van valpreventie

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op lokale partijen om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig
Gevonden in thema's: Ouderengezondheidszorg
Geplaatst door: Wietske Hoekstra

HANDREIKING VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING VANUIT BURGERINTIATIEF

Handreiking bedoeld voor professionals en burgers die burgerparticipatie (en een wedstrijdelement) in gezondheidsbevordering een centrale plek willen geven. De handreiking

GIZ-Methodiek, Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften Methodiek

Het algemene doel van de GIZ systematiek is professionals van basis-, eerstelijns- en tweedelijns voorzieningen in staat te stellen in

brief Pharos aan gemeenten 28 augustus 2014

Informatie aan gemeenten over stimuleringsprogramma 'Gezond in...' pharos brief contactpersonen GIDS gemeenten 20140828.pdf Aan de contactpersonen en programmacoördinatoren/-leiders GIDS-gemeenten Utrecht,

Nieuw: Wat werkt dossier gecombineerde leefstijlinterventie

Hoe kunnen zorg- en beweegprofessionals en beleidsmakers succesvol aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventies voor behandeling van overgewicht bij

Overgewicht bij volwassenen

Studie door ZonMw naar de werkzame elementen van gezondheidsprogramma’s om overgewicht bij volwassenen te voorkomen. Veel ervaring met leefstijl interventies

Zicht op Evenwicht cultuursensitief met behoud van werkzame elementen

De informatie over werkzame elementen op Loketgezondleven.nl is uitgebreid. Nieuw is het overzicht van RIVM, NJi, Kenniscentrum Sport en Movisie

Ruimte en gezondheid

Een verkenning van het RIVM naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomein Een

Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie

In dit rapport is de koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid in beeld gebracht met als doel dat professionals uit

Bijlagen behorende bij tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen

Bijlagen behorende bij tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen januari 2016 Bijlagen behorende bij tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen januari 2016 20160219-pmvg-bijlagen-tussenrapportage-a4_v3.pdf Bijlagen
HomeThema'sProfessionals