ZeeBraLim

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 3 juli 2013
Werkgebieden: Gezondheid, Welzijn, Onderwijs, Opleidingen, Consultancy, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), ICT, Innovatie, Informatie, Anders, Infectieziektebestrijding, Gezondheid & Milieu
Specialisme(n): Kinderen, Jongeren, Ouderen, Werknemers, Diversiteit, Wijkgericht werken, Management, Beleid, Communicatie, Intersectorale samenwerking en netwerken, Onderzoek, Leefstijladvisering, Zelfmanagement, Regionalisering, Implementatie

ZeeBraLim is een samenwerking tussen Zuid-Nederlandse #PGZNL GGD-en om kennis en innovaties te delen om Publieke Gezondheid een stevige positie te geven in Zuid-Nederland

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.