Privacy

Privacy Statement: GGD GHOR Kennisnet

GGD GHOR Nederland vindt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen onze verantwoordelijkheid volgens de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacy Statement gaat enkel over de persoonsgegevens die worden verzameld binnen het platform www.ggdghorkennisnet.nl

 

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens zijn nodig om een profiel aan te maken op ons platform. Binnen ‘Mijn Profiel’ heeft u zelf de beheer over deze gegevens.  

GGD GHOR Kennisnet is een platform waar professionals uit de publieke gezondheid elkaar kunnen vinden en informatie kunnen delen. Dan is het van belang te weten wie die collega’s zijn en daar zijn enkele persoonsgegevens voor nodig. Wij tonen alle leden in het overzicht van Professionals zichtbaar na inlog.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om u notificaties of updates te sturen indien u deze heeft aangezet in het profiel.

 

Aanvullend gebruik van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doelen willen gebruiken dan hierboven omschreven dan zullen wij dit enkel doen als we hier wettelijk verplicht toe zijn, dan wel uw (uitdrukkelijke) toestemming hiervoor hebben gevraagd.

 

Welke persoonsgegevens worden er gebruikt?

De persoonsgegevens die we over u verzamelen en gebruiken zijn de gegevens die u invult in uw profiel:

  • Naam
  • E-mail
  • Organisatie
  • Verder gegevens die u hebt ingevuld in het profiel

Hierbij zijn de velden voor Naam en e-mailadres verplicht omdat met deze gegevens een profiel kan worden aangemaakt. Van de overige gegevens kunt u zelf bepalen of u deze invult of niet.

Binnen ‘Mijn Profiel’ kunt u zelf bepalen welke gegevens voor wie zichtbaar zijn. Kijk hiervoor bij ‘Privacy instellingen’ binnen de functie ‘Wijzig mijn Profiel’.

 

Wat is de basis voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

GGD GHOR Kennisnet verwerkt uw persoonsgegevens enkel op basis van enkele wettelijke grondslagen.

Overeenkomst
Indien u een account aanmaakt bij GGD GHOR Kennisnet om gebruik te maken van de diensten van de website, verwerken wij uw gegevens in dat kader om u toegang te geven tot de mogelijkheden van onze website. Dit is nodig om u te voorzien van de gewenste dienstverlening.

Wettelijke plicht
Indien GGD GHOR Kennisnet uw persoonsgegevens volgens de wet moet gebruiken voor bepaalde doelen, voor bepaalde tijd moet bewaren, of moet delen met anderen, dan doen wij dit.

Gerechtvaardigd belang
Voor het optimaliseren van de dienstverlening en het uitvoeren van onderzoek kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zo lang dat nodig is voor het gebruik van onze website. Of totdat u zelf uw profiel wenst te verwijderen en geen gebruik meer wilt maken van onze website.

 

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de wet heeft u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met redactie@ggdghorkennisnet.nl

  • U hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • U hebt het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te ontvangen; Al deze gegevens zijn terug te vinden binnen ‘Mijn Profiel’ op de website
  • U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen; Het is mogelijk de onjuiste gegevens zelf aan te passen binnen ‘Mijn Profiel’
  • U hebt in sommige gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen; Het is mogelijk zelf het profiel te verwijderen en daarmee de persoonsgegevens.
  • U hebt het in sommige gevallen recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

Hebt u aanvullende vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland als vertegenwoordiger van GGD GHOR Nederland via fg@ggdghor.nl.

 

Waar kan ik terecht met klachten?

Heeft u klachten over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt of over de manier waarop een verzoek is afgehandeld?

U kunt dan in eerste instantie een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de GGD GHOR (als aangewezen vertegenwoordiger van GGD GHOR Nederland) via fg@ggdghor.nl.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of hoe uw klacht is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

 

Wijzigingen

GGD GHOR Nederland deze privacyverklaring wijzigen indien dat nodig is of er aanpassingen plaatsvinden in de partijen die uw persoonsgegevens ontvangen of de soort persoonsgegevens die over u worden verzameld. 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 februari 2021.