PSH en versterking veerkracht vluchtelingen

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 22 oktober 2015
Beheerder(s): Sjef Timmermans
Werkgebieden: Gezondheid, Informatie
Specialisme(n): Gezondheidsbevordering, Asielzoekers, Advisering

Onlangs heeft het programmacollege PSH van GGD GHOR NL opdracht gegeven een informatiebijeenkomst te organiseren in het kader van de psychosociale aspecten en versterking veerkracht vluchtelingen.

Deze bijeenkomst heeft op 8 oktober jl. plaatsgevonden in Driebergen, Antropia. Aldaar zijn procesleiders PSH, medewerkers JGZ en overige genodigden met elkaar in gesprek gegaan en heeft men ervaringen m.b.t. het vluchtelingenvraagstuk uitgewisseld.

De huidige groep is daar primair voor bedoeld: uitwisselen van ervaringen, vragen stellen, delen van documenten et cetera.

De groep is bedoeld voor medewerkers van GGD 'en die op de een of andere wijze te maken hebben met psychosociale aspecten dan wel maatschappelijke onrust in relatie tot het vluchtelingenvraagstuk. Dat kunnen procesleiders PSH zijn, maar ook medewerkers JGZ die gevraagd worden om te adviseren bij de opvang en plaatsing van kinderen op scholen of in het algemeen bij de plaatsing van gezinnen in de wijk

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.