Rondom Jong: Samenwerken aan Depressiepreventie Jongeren

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 1 mei 2018
Beheerder(s): Sabine Neppelenbroek
Werkgebieden: Gezondheid, Zorg, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)
Specialisme(n): Jongeren, Gezondheidsbevordering

Welkom!
Deze groep is bedoeld voor professionals die het model 'ketenaanpak depressiepreventie jongeren' gaan uittesten in de praktijk. Het model is ontwikkeld in het kader van het Meerjarenplan Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van VWS. Met het MJP wil VWS vooral dat de keten van bewustwording, signalering van depressieve klachten, bespreken, verwijzen en toeleiden naar passend aanbod wordt versterkt. Het project wordt uitgevoerd door GGD GHOR Nederland samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Trimbos-instituut.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.