Innovatie bij GGD'en

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 1 augustus 2011
Werkgebieden: Innovatie
Specialisme(n): Werknemers, Management, Beleid, Communicatie, Kwaliteitsbeleid, Intersectorale samenwerking en netwerken, Onderzoek, Scholing, opleiding en coaching, Fondsenwerving, Zelfmanagement, Advisering

Welkom bij de groep Innovatie bij GGD'en!

Deze groep biedt GGD-medewerkers een platform voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van innovatie bij de eigen GGD. Met als doel het verspreiden van ervaringen en het bieden van inspiratie om innovatie bij de eigen GGD vorm geven.

Binnen deze groep is informatie terug te vinden dat aan de orde is gekomen bij het GGD vernieuwersoverleg. In dit overleg komen GGD-innovatoren bijeen om hun ervaringen uit te wisselen over het innovatieproces bij hun GGD en nieuwe ideeën op te doen.

Zie voor meer informatie over innovatie bij de GGD http://www.ggdkennisnet.nl/thema/innovatie-bij-de-ggd

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.