1.3 Waarover gaat de inhoud van GGD GHOR Kennisnet?

De inhoud van GGD GHOR Kennisnet omvat de gehele publieke gezondheidszorg, van anti-roken en opvoeden tot zoonosen. Het gaat daarmee om honderden onderwerpen.

Binnen GGD GHOR Kennisnet zijn onderwerpen geordend in thema's.