Kalender: 5 november 2020

05 november

Omgaan met weerstand

Online thuis / NSPOH

Als adviseur kun je te maken krijgen met mensen die het oneens zijn met je...

05 november

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015

Wil jij je kennis van de Wmo updaten? Wil je leren wat de effecten daarvan zijn...

HomeThema's