Activiteit

Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie

11 juni
Tijd: 13:30 tot 17:30
Type: Bijeenkomst

minisymposium

Op 11 juni wordt de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van het LOCB, LOCSG, de  academies van de hulpdiensten, het management van  de veiligheidsregio en de inhoudelijk deskundigen van de brandweer, GHOR, RAV, gemeente/bevolkingszorg, meldkamer en politie. Het ministerie van Veiligheid & Justitie licht de brede context van de uniforme handreiking CBRN/E-incidenten toe. De handreiking is een adviserend landelijk handelingskader voor de operationele functionarissen van politie, brandweer, ambulancediensten, GHOR en gemeenten en biedt een maatgevend houvast bij opleiding en praktijkuitvoering. Dit wordt het startmoment om de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie in de veiligheidsregio’s te implementeren.

Toelichting handreiking

Met deze handreiking wordt een eerste stap gemaakt om vanuit een landelijk kader hulpverleners veiliger en efficiënter op te laten treden. Naast dat dit veiliger is voor de hulpverleners, worden slachtoffers hierdoor veiliger, beter en sneller  behandeld.

Contaminatie vormt niet alleen een probleem voor het gecontamineerde slachtoffer, maar ook voor nog niet gecontamineerde personen zoals hulpverleners, werknemers in de directe omgeving of de bevolking ( de zogenaamde secundaire besmetting). Conform de Wet Veiligheidsregio’s is de brandweer verantwoordelijk voor het decontamineren van de slachtoffers. Ambulancediensten zijn conform ‘verantwoorde ambulancezorg’ verantwoordelijk voor alle patiënten ‘schoon en gecontamineerd’. Tot het verschijnen van deze handreiking werden niet altijd door hulpverleners persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en slachtoffers gedecontamineerd. Ook verschilde per regio de manier van werken.

Deze handreiking past, als onderdeel van de beschrijving van het optreden onder CBRNE-omstandigheden in de crisisbeheersingsprocessen, zoals deze zijn vastgelegd in het Referentiekader Regionaal Crisisplan. Bij de totstandkoming van de handreiking is rekening gehouden met toekomstige uitbreiding naar biologische, radiologische en grootschalige chemische decontaminatie.

De handreiking is bestemd voor de ambulancezorg/GHOR, brandweer, gemeente/bevolkingszorg en politie. Deze partijen hebben de handreiking ook ontwikkeld en vastgesteld.

Programma (dagvoorzitter René Donkers)

13.30 u Opening door NTCV

13.45 u Ontwikkelproces

14.00 u Inhoud handreiking

15.00 u Casuïstiek theorie

15.15 u Implementatie

16.00 u Casuïstiek praktijk

17.00 u Borrel

Aanmelden

Wij vernemen graag vóór 20 mei wie we op 11 juni 2014 kunnen verwachten. Klik op hier om u aan te melden.

Voor nadere informatie over het minisymposium en handreiking kunt u zich wenden tot het secretariaat van GHOR Nederland (030-2525060)

Wij hopen u te ontmoeten op 11 juni in Vught.

Bijlagen

  • (633 KB) (Aantal keer gedownload:9)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.