Activiteit

Verdieping Ontwikkelen OTO activiteiten

01 juni
Tijd: 09:30 tot 16:30
Type: Cursus

Praktische handvatten verwerkt in een stappenplan

Bent u al enige tijd werkzaam in het OTO vakgebied binnen de veiligheidsregio of GGD en ervaren met het opzetten van OTO activiteiten? Zou u graag eens kennisdelen en verdere verdieping willen in het opzetten en maken van OTO plannen en activiteiten?  Dan is deze trainingsdag zeker iets voor u.

U wordt bijgepraat over recente opleidingskundige ontwikkelingen en methoden die toepasbaar en zeer bruikbaar zijn bij het opzetten van OTO plannen en activiteiten.

Onder begeleiding vindt er (kennis)uitwisseling plaats en worden praktijkvoorbeelden behandeld. Door de besproken theorie direct te koppelen aan concrete voorbeelden uit uw eigen praktijk zorgen we voor een praktische vertaalslag naar uw praktijk.  In de trainingsdag gaat u aan de slag met uw eigen OTO plan en activiteit(en).

 

Doel trainingsdag

Verdieping en bewustwording van het opstellen van een zo volledig mogelijk OTO plan en activiteit. Waarbij door het op de juiste manier inzetten van leerdoelen, werkvormen en evaluatie het leerrendement wordt verhoogd. Leren van en met elkaar staat in deze cursusdag centraal.

Wat leert u?  

  • Opleidingskundige kaders (ontwikkelingen)
  • (Verder) in kaart brengen leerbehoeftes: vertaalslag naar OTO plannen/ draaiboeken
  • Leeractiviteiten beoordelen aan de hand van leerdoelen
  • Planvorming versus (OTO) plan van aanpak: het ontwerpproces
  • Evalueren op meerdere niveaus: welke meerwaarde heeft de OTO activiteit opgeleverd?

 

Praktische informatie

Datum:             maandag 1 juni 2015

                        9.30 tot 16.30 uur

Te:                   IFV, Arnhem

Kosten:            € 385,-

 

Wij bieden deze training in principe eenmalig aan. Bij blijk aan voldoende belangstelling is het mogelijk dat we de training in het najaar herhalen. De training gaat door bij voldoende belangstelling.

 

 

Wilt u deelnemen aan deze training? Dan kunt u zich opgeven via agoz@ifv.nl .

Trefwoorden: GGD, GHOR, OTO
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.