Activiteit

Jeugddag (Multidisciplinaire benadering van de Jeugd; hoe en waarom?)

16 juni
Tijd: 12:00 tot 16:30
Type: Bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld voor alle betrokkenen bij de GGD: Managers en professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers, gezondheidsbevorderaars en jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere geïnteresseerden.

Multidisciplinaire benadering van de Jeugd;

Samen naar de jeugd kijken

Binnen en buiten de GGD zijn vele disciplines bezig met de gezondheid van de jeugd. Van monitoren naar beleidsadvisering, van ondersteuning tijdens opgroeien en seksuele gezondheid tot aan Veilig Thuis. Allemaal met een soortgelijk doel: het bevorderen van het veilig en gezond opgroeien van onze jeugd!

Toch zijn we binnen de GGD nog vaak in gescheiden disciplines aan het werk. Maar als we  gezamenlijk naar de jeugd gaan kijken, dus multidisciplinair, wat levert ons dat op? En hoe gaat het met de multidisciplinaire benadering met andere partners uit het sociaal domein dan de GGD. Kortom, ontschotting binnen en buiten de GGD!

 

Plenair programma

 • Inleiding: “Hoe gaat het met de jeugd van nu? Presentatie van de resultaten van de Jeugdmonitor”
 • Inleiding: JGZ, de zorg voor de toekomst?
 • De huidige vorm van de JGZ in woord en beeld.
 • Presentatie van de resultaten van de verschillende initiatieven die betrekking hebben op de toekomst van de JGZ.
 • Plenaire discussie over verschillende stellingen ten aanzien van de toekomst van de JGZ.
 • Interactieve lezing: “de integrale GGD, multidisciplinair werken aan de gezondheid van de jeugd”, door Marian ter Haar

Dr. Marian ter Haar werkt als staffunctionaris kwaliteit bij het Kenniscentrum Sport (voorheen NISB). Zij promoveerde in 2015 met haar proefschrift ‘Communicatie en Improvisatie; omgaan met dynamiek en complexiteit bij de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsinterventie’. Samenwerken is de rode draad door haar werk. Als bestuurslid van Stichting Nieuw-Welgelegen in Utrecht is ze nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de sportverenigingen die in deze multifunctionele sportaccommodatie onderdak hebben gevonden. 

 

Deelsessies (2 rondes, op de dag zelf kunt u uw keuze maken)

 

 • Workshop 1:

Vraagstuk “Uniformiteit en verscheidenheid in de JGZ”

Vragen:

 1. De JGZ wordt landelijk zeer verschillend uitgevoerd en ingevuld. Zowel op uitvoerend, inhoudelijk als communicatief vlak. De JGZ sluit daarbij aan op de lokale behoefte van inwoners en gemeenten. Dit is op bepaalde vlakken ook de bedoeling van de wetgever geweest. Deze heeft die ruimte geschapen.
 2. Zijn er criteria waaraan vraagstukken en processen moeten voldoen om uniform binnen de JGZ opgepakt te worden? Denk daarbij aan zowel inhoudelijke als beleidsmatige criteria.

 

 • Workshop 2:

Vraagstuk: “Wat komt uit de Jeugdmonitor naar voren aan (nieuwe) accenten?”

Vragen:

 1. Wat betekenen de uitkomsten van jeugdmonitor voor de GGD-werkers? Niet alleen JGZ maar ook breder, beleid, gezondheidsbevordering en -bescherming (IZB, SOA,…).
 2. Hoe kan je vraaggericht het GGD-aanbod invullen en tot veranderingen komen?

 

 • Workshop 3:

Vraagstuk: “De JGZ moet met zijn activiteiten betreffende de jeugd (beter) verbinden met het sociale domein.”

Begeleid door Ingrid Coenen, manager JGZ GGD Noord en Oost Gelderland.      

Vragen:

 1. Moet de JGZ (beter) verbinden met het sociale domein.
 2. Zo ja, wat is dan de rol van de JGZ in het sociale domein? Is deze rol anders per discipline?
 3. Wat heeft de professional nodig om zich te positioneren in/tot het sociale domein?

Best practices komen aan bod. Is er een gemene deler?

 

 • Workshop 4:

Vraagstuk: “Multidisciplinair samenwerken rondom jeugd binnen de GGD”

Begeleid door Karin Boode, beleidsadviseur GGD GHOR Nederlan

Vragen:

 1. Wat zijn voorbeelden van multidisciplinair samenwerken?
 2. Wat werkt om professionals te laten samenwerken?
 3. Wanneer is dit een succes? Wat is daarvoor nodig? 

Programma

12.00 uur Inlooplunch

12.30 uur Welkom door Annette Duenk GGD GHOR Nederland

12.40 uur Jeugdmonitor: hoe gaat het met de jeugd van nu?

13.00 uur JGZ: de zorg voor de toekomst?

13.25 uur Subgroepen ronde 1

14.10 uur Pauze

14.30 uur Subgroepen ronde 2

15.15 uur Integrale GGD, multidisciplinair werken aan de gezondheid van de jeugd

15.50 uur Afsluiting met borrel

 

 

 

Trefwoorden: JGZ, Jeugd

Bijlagen

 • (52 KB) (Aantal keer gedownload:30)
Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Beleidsmedewerker infectieziekten

Is er ook al een gedetailleerder programma beschikbaar?

Secretaresse

Hallo Ralda, deze is op 19 mei verstuurd naar de diverse vakgroepen en staat nu ook op de kalender vermeld.