Activiteit

Bijscholing terrorisme gevolgbestrijding (TGB) extreem geweld voor OvD-G 7 en 13 nov. groep is VOL!

07 november t/m: 13-11-2017
Locatie: IFV
Tijd: 09:00 tot 17:00
Type: Training

Het thema terrorismegevolgbestrijding (TGB) heeft bij alle kolommen zowel landelijk als regionaal de aandacht. Ook de GHOR-regio’s en Ambulancezorg Nederland (AZN) zijn bezig met dit thema. Zo is er een zogenoemd Commander’s Intent met uitgangspunten voor medische hulpverlening bij TGB geformuleerd en een notitie met multidisciplinaire afspraken bij extreem geweld voor first responders opgesteld. Doel van deze afspraken is het maximaliseren van overlevingskansen van (potentiële) slachtoffers. Wat dit betekent voor uw rol als OvD-G leert u in de bijscholing TGB/extreem geweld.

Maar wat betekenen al deze ontwikkelingen en uitvoering in werkwijze rondom terrorismegevolgbestrijding nu voor de rol van OvD-G? Welke invloed heeft het op de uitvoering van de rol OvD-G en wat zijn belangrijke aandachtspunten voor o.a. coördinatie en aansturing van de taakverantwoordelijkheden? Waar moet de OvD-G allemaal rekening mee te houden?  

Voor wie?

U bent als OvD-G werkzaam in de GHOR regio en bekend met (het toepassen van) de GGB systematiek.

Wat leert u?

Het doel van deze tweedaagse training is het creëren van bewustwording (de juiste mindset) voor het scenario TGB/extreem geweld op verschillende onderdelen binnen uw rol als OvD-G. U kunt de gevolgen van specifieke handelingsperspectieven voor TGB/extreem geweld op operationeel en tactisch niveau toepassen, zowel mono- als multidisciplinair.

Na afloop van de training

  • heeft u kennis van kenmerken en effecten terroristische aanslag/extreem geweld;
  • weet u wat het scenario terrorisme/extreem geweld onderscheidt van andere scenario’s;
  • kunt u benoemen wat de specifieke aandachtspunten van deze scenario’s zijn in bron- en effectgebied voor de twee GHOR-processen (acute zorg en publieke zorg), partners in de witte keten en multidisciplinair;
  • kunt u benoemen wat de multidisciplinaire afspraken zijn voor first responders en aangeven wat dit betekent voor uw rol als OvD-G bij melding aankomst, optreden in CoPI en multidisciplinaire samenwerking;
  • weet u wat de hot-warm-coldzone inhoudt en kunt u aangeven wat dit betekent voor werkzaamheden en optreden van de witte kolom in deze zones. U kunt binnen inzetplan (en het bijstellen hiervan) rekening houden met optreden in zones;
  • kunt u benoemen wat de vijf uitgangspunten bij ‘damage control’ zijn van de witte kolom t.a.v. TGB/extreem geweld en kunt deze toepassen in de uitvoering van uw rol als OvD-G en daarbij horende taken;
  • kunt u de gevolgen van een TGB/extreem geweld scenario vertalen naar de inzet van GGB;
  • kunt u dilemma’s formuleren voor de veiligheidsregio m.b.t. het omgaan met TGB/extreem geweld vanuit uw rol als OvD-G en hier beargumenteerd het gesprek over aangaan;
  • kunt u opgedane kennis en verkregen inzicht toepassen bij het scenario TGB/extreem geweld binnen de context van uw optreden als OvD-G binnen het GHOR domein.

Programma

Dag een zal in het teken staan van soft skills en mindset bij het scenario TGB/extreem geweld voor OvD-G.

Op dag twee wordt meer ingezoomd op de betekenis van het scenario TGB/extreem geweld voor de OvD-G en zijn (kern)taken (o.a. doorvertaling van landelijke multidisciplinaire afspraken naar werkzaamheden.) Aan de hand van casuïstiek doorloopt u het scenario en bespreekt deze ervaringen met medecursisten.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.