Activiteit

Bijeenkomst ‘Signaleren is Communiceren!’

23 november
Locatie: Nader te bepalen
Tijd: 12:30 tot 17:00
Type: Bijeenkomst

Geachte meneer/mevrouw,
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschermt en bevordert de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu al meer dan honderd jaar. Vanuit die taak signaleert zij ook nieuwe risico’s. Hierbij kiest het RIVM van oudsher een wetenschappelijke insteek, maar maatschappelijke aspecten spelen ook een rol.
Organisaties zoals NGO's, GGD-en en omgevingsdiensten staan midden in de samenleving en zijn cruciaal in het signaleren van (onrust over) nieuwe risico’s onder burgers. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal organiseren daarom gezamenlijk een bijeenkomst voor diverse belanghebbenden over het oppikken van signalen uit de samenleving en het communiceren hierover.
Er is reeds een inhoudelijke bijeenkomst geweest over natte koeltorens (legionella) en er volgt nog een bijeenkomst over luchtkwaliteit (fijnstof). De bijeenkomst op 23 november gaat over het proces van signaleren en communiceren. We nodigen daarom behalve inhoudsdeskundigen, vooral ook de communicatiemedewerkers van uw organisatie uit om kennis te maken met onze nieuwe website en mee te denken over hoe we samen het oppikken en delen van signalen slim kunnen organiseren.
De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn input voor het signaleringsproces, wellicht startpunt voor nieuwe samenwerkingen en voor de ontwikkeling van een nieuw gedeelte op de website Atlas Leefomgeving door het RIVM. Milieu Centraal zal over dit laatste aan IenM een advies uitbrengen.

Bijlagen

  • (397 KB) (Aantal keer gedownload:1)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.