Activiteit

Jaarlijks Congres - Jeugdgezondheidszorg

23 mei
23 mei 2019
10:00 tot 16:30
Congres
12 maart 2019 | 12 minuten lezen

Logo Euregionaal Congresburo

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 15 maart 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum22 mei 2019

Max. aantal deelnemers350

TweetDelen+1DelenDelen

 

Het congres over jeugdgezondheidszorg (0-19) staat in het teken van risico- en beschermende factoren.

Als arts, verpleegkundige, pedagoog of assistente in de jeugdgezondheidszorg is het je opdracht om de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van de jeugd te bevorderen. Hoewel het met de meeste kinderen goed gaat, zijn er ook veel kinderen die verhoogde risico's lopen in hun ontwikkeling. Door een veelheid aan risicofactoren ervaren deze kinderen vaker gezondheids- en opvoedingsproblemen, doen ze het minder goed op school dan ze zouden kunnen en / of lijden ze psychisch.

Hoe zorg je dat een kind gezond oud wordt? Wat is daarin de impact van bijvoorbeeld armoede of rook-, eet- en drinkgedrag? Hoe kun je het best opvoedingsadviezen geven? Met welke extra uitdagingen zien kwetsbare, zwangere jongeren zich geconfronteerd en wat kun je daarmee als JGZ-werker? Hoe geef je de samenwerking in de jeugdketen vorm? Hoe ben je er op tijd bij wanneer een leerling ziek gemeld wordt? Hoe ga je om met vaccinatie-twijfelende ouders en / of tieners?

Op dit congres geven vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun antwoorden op deze en andere, soortgelijke vraagstukken.

Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals in de jeugdgezondheidszorg. Denk daarbij aan o.a.:

 • Jeugdartsen
 • (Sociaal) jeugdverpleegkundigen
 • (Staf) pedagogen
 • Managers en leidinggevenden
 • Projectleiders
 • Beleidsmedewerkers
 • Andere professionals die vanuit hun functie (intensief) samenwerken met de JGZ, zoals bijvoorbeeld jeugdzorgwerkers en CJG-medewerkers

Wat leer je?

 • Historie en hedendaagse visie op gezondheid, groei en ontwikkeling
 • Wat ervoor nodig is om een kind gezond volwassen te laten worden
 • Wat de impact van rook-, eet- en drinkgedrag van ouders en / of kind is op de ontwikkeling van het kind en wat je daar in de praktijk mee kunt
 • Wat de impact van armoede op de ontwikkeling van een kind is en hoe je je daar als JGZ- medewerker toe kunt verhouden
 • Praktijkgericht werken met het VoorZorgprogramma voor kwetsbare zwangere jongeren
 • Integraal JGZ-aanbod en samenwerking in de jeugdketen
 • Bestrijden van overgewicht vanuit de JGZ-rol
 • Praktijkgericht werken met de methodiek M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling
 • Hoe je een ziekteverzuimgesprek voert met een leerling en wat we kunnen leren van thuiszitters
 • Gespreksvoering met vaccinatietwijfelaars

 

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Hugo Heymans [Universiteit van Amsterdam] - Het belang van de eerste 1000 levensdagen voor gezondheid op langere termijn

11.00 uur Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - Opvoedingsondersteuning en pedagogische advisering

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Rianne Reijs [GGD Zuid Limburg] - De impact van armoede

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Drs. Elle Struijf [Nederlands Centrum Jeugdgezondheid] - VoorZorgprogamma voor zeer kwetsbare jonge zwangeren

Deelsessie 1B Drs. Ineke Moerman [Gemeente Almere] - Een werkende ketenaanpak, hoe dan?

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Dr. Yvonne Vanneste [NCJ] - Werken zoals bedoeld met de methodiek M@ZL bij ziekteverzuim op school

Deelsessie 2B Drs. Lucy Smit [JGZ Kennemerland] en Drs. Henrike ter Horst [GGD Gelderland Midden] Omgaan met vaccinatietwijfelaars

16.00 uur Afsluiting 

 

 

 

 

Wie zijn de sprekers?

Hugo HeymansUniversiteit van Amsterdam

Prof. Dr. Hugo Heymans
Bijdrage: De eerste 1000 dagen

Hugo startte zijn studie Geneeskunde aan de UvA en heeft deze in 1975 afgerond in Israël. In 1980 werd hij kinderarts in het Binnengasthuis te Amsterdam en in 1984 promoveerde hij op het Zellweger-syndroom. Sinds 1987 is Hugo hoogleraar Kindergeneeskunde, eerst in Groningen, maar sinds 1996 in het AMC, waar hij tevens bestuursvoorzitter is van het Emma Kinderziekenhuis.

Hugo schetst in deze inleidende presentatie een beeld van de historie en hedendaagse visie op gezondheid, groei en ontwikkeling. Wat is het belang van de eerste 1000 levensdagen voor gezondheid op langere termijn? Hugo zal hierbij ook richten op de impact van rook-, eet-, en drinkgedrag.

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden

Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: Opvoedingsondersteuning en pedagogisch advisering

Carolien heeft klinische psychologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vanaf 2012 is zij lector Ouderschap & Ouderschap aan Hogeschool Leiden en sinds 2 jaar lid van Raad van Toezicht van het Kabouterhuis in Amsterdam. Zij heeft boeken geschreven en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking. Momenteel volgt ze meer dan 500 ouders vanaf het moment dat ze zwanger zijn. De kinderen zijn inmiddels 4 jaar. Ook doet ze gesubsidieerd onderzoek naar het versterken van Levensvaardigheden van kinderen op school en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

In deze tweede plenaire sessie behandelt Carolien theorieën over opvoeding en de functies en stappen van opvoedingsondersteuning en pedagogisch advisering in de JGZ.

Rianne ReijsGGZ Zuid-Limburg

Dr. Rianne Reijs
Bijdrage: Wat doet armoede met een kind?

Rianne is arts Maatschappij & Gezondheid. Zij is werkzaam als jeugdarts (4-18 jaar) bij de GGD Zuid Limburg in Maastricht West en als stafarts bij Jeugdgezondheidszorg van Envida (0-4 jaar) in Maastricht en Heuvelland.

Rianne gaat in op de effecten die armoede kan hebben op kinderen, waarbij ook het verband wordt gelegd met life stress bij adolescenten.

Elle StruijffNederlands Centrum Jeugdgezondheid

Drs. Elle Struijf
Bijdrage: VoorZorg, ieder kind verdient de beste kans!

Elle is arts Maatschappij & Gezondheid en Strategisch Adviseur Publieke Gezondheid en Veiligheid van GGD Hollands-Noorden en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Daarnaast is zij lid van de taskforce Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ).

VoorZorg is een intensief en preventief verpleegkundig huisbezoek programma voor jonge zwangeren die te maken hebben met een cumulatie van risico’s in het heden en verleden. De inhoud en werkwijze van VoorZorg wordt gepresenteerd, met daarbij de resultaten uit de Randomized Controlled Trial. Vervolgens worden ontwikkelingen binnen VoorZorg (updates, aanvullende modules, VoorZorg-Verder) op inhoud en onderzoek besproken. Een praktijkcasus volgt ter bespreking: “wat zou u doen of willen doen?”

 

Ineke MoermanMoerman Gezondheid-Zorg

Drs. Ineke Moerman
Bijdrage: Een werkende ketenaanpak, hoe dan?

Ineke is sinds 1991werkzaam in de publieke gezondheidszorg (GGD) als arts en manager, als kwartiermaker en innovator. In 2010 kreeg zij de functie van bestuurder van CJG Rijnmond. Vanaf 2014 werkt zij als adviseur, kwartiermaker en interimmanager binnen het sociaal domein aan het werk. Zij is actief in verschillende bewegingen o.a. de Gideonbende Jeugd om vernieuwing te initiëren en ‘witte vlekken’ in de zorg zichtbaar te maken.

In deze deelsessie wordt het landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas uitgewerkt. Aan de orde komen de visie op de ketenaanpak, de organisatie daarvan, de uitwerking op wie wat doet, en tot slot welke handreikingen als voorbeelden van werkende tools kunnen worden benut.

Yvonne VannesteNederlands Centrum Jeugdgezondheid

Dr. Yvonne Vanneste
Bijdrage: De methodiek M@ZL, en waarom die zo goed werkt

Yvonne werkt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en houdt zich voornamelijk bezig met Kennis en Vakmanschap met speciale aandacht voor academisering van de jeugdgezondheidszorg. Zij is arts Maatschappij & Gezondheid en was werkzaam bij de GGD West-Brabant als jeugdarts, beleidsadviseur en projectmanager. Daarna legde Yvonne zich toe op de aanpak van ziekteverzuim onder scholieren. Yvonne schreef de landelijke richtlijn 'Snel terug naar school is veel beter' en promoveerde op de ontwikkeling van de methodiek M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling). Zij werd verkozen tot 'Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2014'.

 

Als we alle jongeren gelijke kansen willen bieden binnen het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving, is aandacht voor leerlingen met ziekteverzuim van het grootste belang. De methodiek M@ZL (spreek uit: mazzel; Medische Advisering van Ziekgemelde Leerlingen) zorgt ervoor dat, door de samenwerking van school, jeugdartsen en leerplichtambtenaren, het ziekteverzuim, schooluitval en doorverwijzing naar zwaardere vormen van zorg teruglopen en participatie toeneemt. In deze praktijkgerichte deelsessie volgen inzichten en praktische handvatten in relatie tot het voeren van ziekteverzuimgesprekken met (potentiële) thuiszitters. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht wanneer er sprake is van preventie en interventie, en wordt stilgestaan bij de do's and don'ts, het kind- en ouderperspectief, en de vragen waarmee professionals in de JGZ kunnen worden geconsulteerd. 

Lucy SmitJGZ Kennemerland

Drs. Lucy Smit
Bijdrage: Vaccinatietwijfelaars

Lucy werkt als jeugdarts bij JGZ Kennemerland. Daarnaast is zij lokaal coördinator van de Academische Werkplaats in het VUmc.

De huidige generatie ouders heeft de schadelijke en soms fatale gevolgen van kinderziekten als bof, mazelen en polio niet zelf of van nabij meegemaakt. Daardoor voelt een toenemend aantal ouders de noodzaak van inenten niet meer. In deze praktijkgerichte deelsessie laat Lucy zien hoe zij in gesprek gaat met vaccinatietwijfelaars. 

Henrike te HorstGGD Gelderland Midden

Drs. Henrike ter Horst
Bijdrage: Vaccinatietwijfelaars

Henrike is werkzaam als jeugdarts (0-4 jaar) bij de GGD Gelderland Midden. Ook is ze lid van het landelijk bestuur van AJN Jeugdartsen Nederland en lid van de faculty van de stichting Vaccinology Masterclass.

Henrike verzorgt deze duopresentatie samen met haar collega Lucy Smit.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie

Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

 

Accreditatie

AbSG*:
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V:
5 punten voor jeugdverpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register:
In behandeling

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - Conferentie

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.

 

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 15 maart 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

 

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.

 

Alle voordelen op een rij

 • Congres met vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Praktijkgericht programma
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Keuze uit diverse deelsessies in de middag
 • Geaccrediteerd
 • Koffie, thee en een goede lunch zijn inbegrepen
 • Goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Parkeren tegen sterk gereduceerd tarief op het terrein van de congreslocatie

 

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!

 

Informatie

Inschrijven

Vertel een collega

 

Abonneer je op onze Nieuwsbrief

Het Euregionaal Congresburo (ECB) en het daaraan gekoppelde Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) zijn CRKBO geregistreerd.

Neem contact met ons op

Euregionaal Congresburo, De Mandel 2A, 6227 CS Maastricht
Tel: +31(0)43 2057962 • E-mail: info@congresburo.com

 •  
 •  

© 2006 - 2019 Euregionaal Congresburo • Algemene voorwaarden en disclaimerCookiebeleidPrivacybeleid
Webdesign & webontwikkeling door Rainman.nl

Cookie instellingen

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van door u bezochte pagina's en bevat een aantal gegevens over uw bezoek. Tevens worden cookies gebruikt voor functionaliteiten op onze website, zoals de mogelijkheid om pagina's te delen binnen social media (Google+, Facebook, Twitter, etc.). De cookies worden lokaal op uw eigen pc opgeslagen en bevatten alleen geanonimiseerde informatie.

Met behulp van de onderstaande instellingen kunt u een keuze maken uit de cookies die u wilt accepteren. Het niet accepteren van cookies zal resulteren in een beperkte functionaliteit binnen de website.

Gewenste cookie instellingen

 • Noodzakelijk
 • Aanbevolen

  Aanbevolen

De website zal wel:

 • Noodzakelijke cookies plaatsen (basisinstellingen onthouden)

De website zal niet:

 • Statistieken bijhouden
 • Bezoekersinformatie gebruiken voor relevantere advertenties
 • Toestaan pagina's te delen middels social media

De website zal wel:

 • Noodzakelijke cookies plaatsen (basisinstellingen onthouden)
 • Statistieken bijhouden
 • Toestaan pagina's te delen middels social media

De website zal niet:

 • Bezoekersinformatie gebruiken voor relevantere advertenties

De website zal wel:

 • Noodzakelijke cookies plaatsen (basisinstellingen onthouden)
 • Statistieken bijhouden:
 • Toestaan pagina's te delen middels social media
 • Bezoekersinformatie gebruiken voor relevantere advertenties

De website zal niet:

 •  

 

Powered by AdResults

<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=155047144874070&ev=PageView&noscript=1"/><img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=310948&fmt=gif" />

Locatie


Eindhoven
HomeThema's