Activiteit

Strategie en beleid in de publieke gezondheid

02 november
2 november 2020
09:30 tot 16:30
Cursus
18 april 2019 | 2 minuten lezen

Werk je als beleidsmaker in de publieke gezondheid en wil je leren hoe je in dat complexe veld strategisch opereert? Wil je leren hoe je het krachtenveld analyseert en tot een sterk strategisch beleid komt? Doe dan deze module. Meer informatie lees je op Strategie en beleid in de publieke gezondheid

Wat je leert Health in all policies

Deze zevendaagse module is een onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij en gezondheid (M&G).Je kunt deze module ook volgen als bij- of nascholing.

De nadruk ligt in deze module op het belang van het agenderen van gezondheid door alle betrokken partijen. We besteden aandacht aan de wijze waarop beleid en strategie in de volksgezondheid tot stand komen. Hierbij komen alle aspecten aan de orde. Bijvoorbeeld de noodzaak van een gedegen beleidsanalyse en een analyse van het krachtenveld en de afstemming van onderlinge belangen in dat krachtenveld. Ook is er aandacht voor wie de regie voert over de beleidsvorming en wie verantwoordelijk is voor uitvoering van beleid. Tot slot bespreken we de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Daarbij brengen we financiële investeringen en materiële effecten in de verschillende maatschappelijke sectoren in kaart.

De verbinding tussen je eigen werk en de inhoud van het programma staat centraal in deze module. Tijdens de bijeenkomsten oefen je met het toepassen van kennis en vaardigheden op situaties en vragen uit je eigen werkpraktijk. Daarnaast werk je aan een casus uit je eigen werksituatie, waarvoor je een strategisch beleidsplan ontwikkelt dat je in een presentatie uiteenzet.

Strategie en beleid in de publieke gezondheid - NSPOH 2019

Foto: eindpresentatie bij Strategie en beleid in de publieke gezondheid – NSPOH 2019

Na afloop van deze zevendaagse module:

  • heb je kennis van wetenschappelijke modellen voor beleidsvorming en strategieontwikkeling in de volksgezondheid.
  • ken je de sterktes en de zwaktes van de modellen door ze toe te passen in je eigen werkpraktijk.
  • weet je hoe je gezondheidsvraagstukken integraal benadert en welke beleidsinstrumenten daarbij nodig zijn.
  • kun je gezondheid agenderen bij alle intersectorale partners.
  • heb je oog voor de verschillende belangen van de diverse betrokken partijen.
  • kun je richting geven aan duurzame integratie van gezondheid in alle beleidsdomeinen.

Ter afronding van de module maak je een strategisch plan voor een onderwerp uit je eigen werkpraktijk, dat je op de laatste contactdag presenteert.

 

Voor wie

Voor professionals in de public health, zoals beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers, artsen en onderzoekers met een academisch denk- en werkniveau en werkzaam in de volksgezondheidsector. Bijvoorbeeld bij GGD, gemeente, universiteit, ministerie, thuiszorg, (koepel van) zorgverzekeraars, gezondheidsinstituut of een andere zorginstelling/bedrijf op het gebied van volksgezondheid.

Locatie

Churchilllaan 11,10e etage
3527 GV Utrecht
Nederland
HomeThema's