Activiteit

‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’

19 november
19 november 2019
Symposium
9 juli 2019 | 1 minuut lezen

19 november 2019:
symposium ‘De aandachtsfunctionaris
maakt het verschil!’
De LVAK organiseert in de ‘Week tegen Kindermishandeling’ op dinsdag
19 november 2019 het symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het
verschil!’ in DeFabrique te Utrecht. Op het symposium staat de rol van
de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal.
De aandachtsfunctionaris is voor organisaties die verplicht met de meldcode moeten
werken een belangrijke schakel in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Een geschoolde aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige voor het
implementeren van de meldcode, het adviseren van de directie en het begeleiden van
medewerkers.
Voor wie?
Het symposium is bedoeld om directies, besturen, gemeentes of (aankomend)
aandachtsfunctionarissen te informeren over waarom de aandachtsfunctionaris het
verschil kan maken in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Aanvullende informatie en aanmelden
https://congresscare.com/congress/symposium-landelijke-vakgroepaandachtsfunctionarissen-
kindermishandeling-lvak
Informatiemarkt
Wilt u op het symposium een tafel huren voor de informatiemarkt, dan kunt u contact
opnemen met: symposium2019@lvak.nl. Er zijn slechts een beperkt aantal tafels
beschikbaar.
Vereniging LVAK
p/a Burijnstraat 3
1825JM, ALKMAAR
voor deskundigheid in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld lvak.nl

Locatie


Utrecht
HomeThema'sProfessionals