Activiteit

Intervisie bijeenkomst TGB voor (O)-DPG'en

23 januari
23 januari 2020
12:00 tot 16:00
Bijeenkomst
19 juli 2019 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 is door de 6 GHOR-regio’s uit de randstad gezamenlijk het initiatief genomen om de voorbereiding van de witte kolom in Nederland op dit thema nog eens opnieuw onder de loep te nemen. Samen met partners uit de witte kolom is gekeken naar het verloop en de aanpak in Parijs en Brussel. Vervolgens is een inschatting gemaakt hoe het verloop in de Nederlandse situatie zou zijn met onze organisatie van de gezondheidszorg en rampenbestrijding. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten en afspraken. Inmiddels zijn deze inzichten en afspraken ook op verschillende schaal in de praktijk geoefend. Ook voor DPG’en is het van groot belang om met deze inzichten en afspraken bekend te zijn en om straks in een beleidsteam pro-actief de aanpak van de witte kolom te kunnen uitleggen, de dilemma’s te kunnen benoemen en ervoor te zorgen dat deze in de communicatie op de juiste wijze geduid wordt.

Praktische informatie:

Waar: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te Arnhem

Wanneer: donderdag 24 oktober 2019 start om 12.30u met lunch, afsluiting 16.00u

Voor wie: DPG’en en plaatsvervangers (voor zover het de GHOR-taken betreft)

Kosten: € 250,-- p.p.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Caren Frentz en Joost Bernsen.

De bijeenkomst heeft een interactief karakter en combineert kennisoverdracht met leren van elkaars ervaringen door middel van inbreng van deelnemers uit verschillende regio’s.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Dan kunt u zich opgeven via GHOR@ifv.nl

Locatie


Arnhem
HomeThema'sProfessionals