Activiteit

Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg - HON

01 september t/m: 31-12-2020
1 september 2020 - 31 december 2020
00:00 tot 00:00
Cursus
5 september 2019 | 1 minuut lezen

Als Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (HON) bent u verantwoordelijk voor de ondersteuning van de geneeskundige hulpverlening met mensen, middelen en materialen. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (HON) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden.

Voor wie?

U bent een GHOR-functionaris en aangewezen als hoofd ondersteuning geneeskundige zorg.  
U voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leert u?

Als Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg geeft u leiding aan de backoffice GHOR. Daarnaast coördineert u de personele- en facilitaire voorzieningen voor de geneeskundige hulpverlening bij een ramp of crisis. Tijdens de opleiding leert u:

  • een aflossings- en afschalingsplan maken
  • de backoffice GHOR en de operationeel medewerkers aansturen
  • multidisciplinair samenwerken en afstemmen met de andere hulpverleningsdiensten binnen de sectie ondersteuningsmanagement
  • de benodigde mensen en middelen voor de geneeskundige hulpverlening inschatten en inzetten
  • adviezen aan GHOR-functionarissen en besluitvormers in de crisisbeheersing opstellen.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit twee delen: een generiek en een functiegericht deel.

U start met het generieke gedeelte. Hierin leert u de basisbeginselen van crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland: de organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding, termen en begrippen (dezelfde taal spreken), het inventariseren en beoordelen van risico's en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. Ook leert u enkele basisvaardigheden, zoals de BOB-methode (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) en het denken in scenario's.

Daarna richt u zich op de functie van Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg. U leert wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn, hoe u de personele- en facilitaire ondersteuning managet en welke relaties er met andere processen bestaan. Ook gaat u actief aan de slag met het geleerde in oefeningen en simulaties op een aparte oefendag.

Studiewijze

Aan het begin van de opleiding heeft u een intakegesprek om uw leerdoelen te bepalen. U volgt de opleiding Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg gedeeltelijk via e-learning. Dit betekent dat u zelfstandig de studiestof doorloopt, met begeleiding van de opleidingscoördinator. Er zijn zes contactdagen. De totale studiebelasting bedraagt 108 uur. ‚ÄčOm een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum (8) en maximum (12) aantal deelnemers.

HomeThema'sProfessionals