Activiteit

Opleiding Situationeel regisseren in de veiligheidsketen

01 januari t/m: 31-12-2020
1 januari 2020 - 31 december 2020
09:00 tot 17:00
Cursus
13 september 2019 | 3 minuten lezen

Hoe zorg ik voor samenwerking met andere organisaties of met collega’s van andere disciplines? Met welke belangen krijg ik te maken? En hoe houd ik regie over het beoogde resultaat of effect? De samenwerking tussen de kolommen in multidisciplinaire netwerken en ketens is dé uitdaging voor de toekomst. Volg de opleiding Situationeel regisseren in de veiligheidsketen en ontwikkel de competenties om de regierol optimaal te vervullen.

Voor wie?

U bent overheidsfunctionaris en vervult vanuit uw functie een regierol of gaat deze in de toekomst vervullen.

Wat leert u?

U ontwikkelt competenties om de regierol optimaal te vervullen. Na de opleiding:

 • verwoordt u een eigen visie op het regisseren in verschillende omstandigheden
 • past u uw regiecompetenties toe in uw werkveld
 • past u de verschillende regiestijlen en regisseursrollen toe in uw eigen praktijk
 • denkt en handelt u vanuit meerdere contexten
 • identificeert u krachten in het (politieke) speelveld die invloed uitoefenen en herkent u hierin uw eigen rol en positie
 • past u de ‘kunst van het verleiden’ toe
 • bereikt u de gewenste resultaten vanuit kracht in plaats van macht. 

Een regisseur pakt zijn rol situationeel op, heeft oog voor de belangen, kennis en competenties van de individuele betrokkenen en de verschillende omstandigheden waarbinnen een vraagstuk wordt aangepakt.

Programma

Dag 1: De kennismaking met:

 • andere deelnemers, de docenten en de vraagstukken
 • definities ‘horizontaal organiseren’, ‘regie’ en ‘regisseur’ 
 • de politieke context, de spelers, hun belangen en het speelveld van uw werkomgeving
 • vanuit meerdere contexten denken en handelen en de eigen rol en positie in het krachtenveld
 • een krachtenveldanalyse of actorenanalyse maken
 • de benodigde competenties en reflecteren op uw eigen rol en positie
 • persoonlijke leerdoelen en presentatie van het eigen regievraagstuk
 • intervisie met een casus van een van de deelnemers.

Dag 2: Oefenen

 • hoe neemt u mensen mee en brengt u ze in beweging zonder macht uit te oefenen?
 • metafoor ‘het maken van een toneelstuk uit een boek door een toneelregisseur’
 • formuleren van het gewenste resultaat van de aanpak van een maatschappelijk relevant thema
 • inzicht krijgen in het regieproces en de (rand)voorwaarden voor succes en het gewenste effect
 • toepassen van verschillende regiestijlen en regisseursrollen
 • omgaan met weerstand en hiervoor verschillende beïnvloedingstijlen inzetten
 • wat is lastig en hoe past dit in uw persoonlijke leerdoelen?

Dag 3: De try-out

 • kiezen van tools die het organiseren van samenwerking beïnvloeden
 • verschillende regietypen en het regieproces in politiek dynamische ‘grillige’ omgevingen
 • co-creatie, eigen visie ideeën loslaten, stimuleren vanuit respect voor de inbreng van de ander
 • leggen van verbindingen, zicht op betrokkenen en omgaan met weerstanden
 • maken van een draaiboek, kijken met verschillende ‘brillen’
 • keuzes te maken op grond van:
 • het vraagstuk (afbakening en resultaat)
 • de rollen, positie en belangen
 • organiseren van netwerken
 • sturen en toezicht houden
 • evalueren, reflecteren en bijstellen

Dag 4: De première

 • het geleerde in de praktijk brengen door met eigen praktijkcases te oefenen
 • feedback geven en ontvangen
 • de dialoog met andere deelnemers en docenten
 • voorzet presentatie
 • reflectie op de (gerealiseerde) leerdoelen en bezinning op de persoonlijke ontwikkeling

 Dag 5: Het optreden

 • u presenteert het regievraagstuk waaraan u heeft gewerkt
 • u reflecteert op uw eigen ontwikkeling tijdens de opleiding

Gastsprekers
Verschillende gastsprekers zijn bereid om hun (leer)ervaringen in de rol van regisseur in de praktijk, tijdens de opleiding met de deelnemers te delen.

​Studiewijze

De opleiding bestaat uit twee keer een bijeenkomst van vijf aaneengesloten dagdelen en een afsluitende bijeenkomst van een dagdeel. Het is mogelijk om een kennismakingsmodule in de vorm van een eendaagse workshop te volgen waarin alle onderwerpen kort de revue passeren. De totale studiebelasting bedraagt 16 uur. Om een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum en maximum aantal deelnemers.

Incompany

Deze opleiding wordt incompany aangeboden. Neem voor meer informatie hierover contact op via e-mail ghor@ifv.nl of telefoon 026 355 29 78.

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

HomeThema'sProfessionals