Activiteit

Bijscholing TGB voor Algemeen commandant geneeskundige zorg groep 2 2020

01 oktober t/m: 08-10-2020
1 oktober 2020 - 8 oktober 2020
09:00 tot 17:00
Cursus
20 september 2019 | 2 minuten lezen

‚ÄčAls algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) heeft u een belangrijke rol tijdens rampen en crises. Je bent reeds opgeleid als ACGZ en hebt waarschijnlijk al verschillende inzetten en scenario’s gehad. Al enige tijd bereidt de crisisorganisatie in Nederland zich op verschillende vlakken voor op terrorismegevolgbestrijding (TGB); zo ook de witte kolom (in opgeschaalde situatie). Als ACGZ heb je (net als andere rollen) een belangrijke rol tijdens een inzet bij scenario TGB/ extreem geweld. Er zijn speciaal voor dit scenario landelijk en regionaal afspraken gemaakt en aandachtspunten voor het optreden bij dit scenario.

Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van jou verwacht vanuit de eigen regio zowel mono- als multidisciplinair? Waar kan je als ACGZ extra aandacht voor hebben tijdens een TGB-inzet? Tijdens de bijscholing TGB voor ACGZ staan we hier uitgebreid bij stil.

Voor wie is de bijscholing TGB voor ACGZ?

Reeds opgeleide ACGZ.

Wat leert u?

Na afloop van de training: 

 • Heeft de ACGZ kennis van kenmerken en effecten terroristische aanslag/ extreem geweld.
 • Kan de ACGZ benoemen wat de specifieke, aandachtspunten van deze scenario’s zijn in effecten voor de twee GHOR-processen acute zorg en de signalerende functie bij publieke zorg, partners in de witte keten en multidisciplinair.
 • Weet de ACGZ wat de hot-warm-coldzone inhoudt en wat dit betekent voor werkzaamheden en optreden van witte kolom in deze zones met aandacht voor de effecten, ook binnen bijdrage binnen ROT.
 • Heeft de ACGZ kennis over mentale veerkracht en heeft tools om hier invloed op uit te oefenen voor zichzelf en collega’s.
 • Kan de ACGZ herkennen wat en wanneer hulp voor hulpverleners nodig kan zijn en een signaal aan andere kolommen en collega’s afgeven.
 • Dilemma’s formuleren voor de veiligheidsregio m.b.t. het omgaan met TGB/extreem geweld vanuit de rol van ACGZ en hier beargumenteerd het gesprek over aan gaan.
 • Kan de ACGZ benoemen wat de vijf uitgangspunten bij ‘damage control’ zijn van witte kolom t.a.v. TGB/extreem geweld en deze toepassen in de uitvoering van zijn rol als ACGZ en daarbij horende taken.
 • Opgedane kennis en verkregen inzicht toepassen bij het scenario TGB/extreem geweld binnen de context van optreden ACGZ binnen GHOR domein.
Programma

Dag 1:

 • Mindset voor TGB/ extreemgeweld wat betekent dit voor jou als ACGZ.
 • Mentale veerkracht bij TGB vanuit jouw rol als ACGZ en professional.

Dag 2: 

 • TGB bij proces publieke gezondheidszorg vanuit GHOR domein o.a. lessons learned uit buitenlandse aanslagen.
 • Een inzet als ACGZ bij scenario TGB en dilemma’s….
Studiewijze

U ontvangt na het volgen van deze bijscholing een bewijs van deelname.

HomeThema'sProfessionals