Activiteit

OvD-G groep 2 2010

01 september t/m: 17-12-2020
1 september 2020 - 17 december 2020
09:00 tot 17:00
Cursus
26 september 2019 | 2 minuten lezen

​​​​​​​​​​​​​​Als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot officier van dienst geneeskundig (OvD-G) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden. ​

Voor wie is de opleiding Officier van dienst geneeskundig?

U werkt binnen de GHOR en bent geselecteerd voor de functie van officier van dienst geneeskundig (OvD-G).​ U voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leert u?

U volgt een opleiding tot operationeel leidinggevende van de GHOR. Dit betekent dat u leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De opleiding focust zich op drie kerntaken:

 • op het plaats incident leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening
 • multidisciplinair samenwerken, onder andere in het motorkapoverleg en het commando plaats incident (CoPI)
 • aan belangrijke stakeholders en besluitvormers over de geneeskundige hulpverlening rapporteren en adviseren​​

Om u optimaal voor te bereiden op uw functie als officier, staat een aantal competenties centraal tijdens de opleiding. U krijgt gedurende de hele opleiding coaching om deze competenties te versterken. Het gaat om de competenties:

 • leidinggeven
 • operationeel management
 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigen​

Scholingsdata 2020

OvD-G Contactdagen:

 • Start e-learning: 1 september
 • Contactdag 1: 6 oktober
 • Contactdag 2: 28 oktober
 • Contactdag 3: 6 november
 • Oefen momenten in week: 47/48
 • Contactdag 4: 2 december
 • Examen eindgesprek: 16 of 17 december

Programma

Het totale programma bestaat uit vier blokken en dertien modules.

Blok 1: Context functie OvD-G

 • Crisisorganisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden

Blok 2: Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op plaats incident
-     Geneeskundige processen
-     Risicoanalyse en scenariodenken
-     Organieke- en functionele structuur geneeskundige keten

 • Crisisbesluitvorming (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB))
 • Functioneel leiderschap
 • CBRNE/incidenten met gevaarlijke stoffen

Blok 3: Multidiscilinair samenwerken

 • Kolom- en crisispartners multidisciplinar
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het motorkapoverleg
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CoPI

Blok 4: Rapporteren en adviseren

 • Managen van resources
 • Evalueren

Zie het tabblad Examen voor meer informatie over de proeve van bekwaamheid en de onderdelen daarvan.

Studiewijze

U start de opleiding via e-learning. Er zijn vervolgens vier contactdagen en een verplichte oefenweek. U sluit de opleiding af met een praktijktoets en een eindgesprek. Er zijn negen contactdagen. ​De totale studiebelasting bedraagt 138 uur.  Om een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum (10) en maximum (12) aantal deelnemers.

Accreditatie

De opleiding Officier van dienst geneeskundig (OvD-G) is opgenomen in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V), het Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register. Na positief resultaat op de proeve van bekwaamheid zal uw presentie door het IFV worden opgevoerd in de registers en zullen de punten worden bijgeschreven in uw portfolio.

HomeThema'sProfessionals