Activiteit

Intervisie bijeenkomst TGB voor (O)-DPG'en Najaar 2020

01 september t/m: 31-12-2020
1 september 2020 - 31 december 2020
12:00 tot 16:00
Bijeenkomst
28 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015 en 2016 is door de 6 GHOR-regio’s uit de randstad gezamenlijk het initiatief genomen om de voorbereiding van de witte kolom in Nederland op dit thema nog eens opnieuw onder de loep te nemen. Samen met partners uit de witte kolom is gekeken naar het verloop en de aanpak in Parijs en Brussel. Vervolgens is een inschatting gemaakt hoe het verloop in de Nederlandse situatie zou zijn met onze organisatie van de gezondheidszorg en rampenbestrijding. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten en afspraken. Inmiddels zijn deze inzichten en afspraken ook op verschillende schaal in de praktijk geoefend. Ook voor DPG’en is het van groot belang om met deze inzichten en afspraken bekend te zijn en om straks in een beleidsteam pro-actief de aanpak van de witte kolom te kunnen uitleggen, de dilemma’s te kunnen benoemen en ervoor te zorgen dat deze in de communicatie op de juiste wijze geduid wordt.

Locatie

Vondellaan 43 A
2332 AA Leiden
Nederland
HomeThema'sProfessionals