Activiteit

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz

12 maart
12 maart 2020
09:30 tot 16:30
Cursus
29 november 2019 | 1 minuut lezen

In 2015 is de AWBZ vervangen door een aantal nieuwe wetten. Wat is er precies veranderd? Met welke regelgeving moet je rekening houden? Kennis van de actuele wetgeving en de relevante jurisprudentie is cruciaal voor een juist sociaal-medisch advies. Wil jij je kennis bijspijkeren? Doe dan deze module. Meer weten? Klik op Sociaal-medische advisering in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Wat je leert De vertaalslag van Wlz en ZVW naar de dagelijkse praktijk

Deze module wordt in samenwerking met Trompetter & Partners georganiseerd. Je kunt de module volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
In 2015 is de AWBZ vervangen door een aantal nieuwe wetten, namelijk de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), en de Jeugdwet.

In deze driedaagse module ligt de nadruk op de vertaalslag van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeringswet (Zvw) naar de dagelijkse praktijk. We bespreken beoordeling en advisering aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast komt de multidisciplinaire samenwerking bij medisch-sociaal advies aan de orde, inclusief de rol en de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.
De leerstof wordt behandeld via presentaties, oefeningen en casuïstiek.

Na afloop van deze driedaagse module:
  • ben je bekend met de wetgeving en eerste jurisprudentie over Wlz.
  • ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
  • ben je op de hoogte van de afstemming van de Wlz met de Wmo en de Zvw.
  • ken je je rol als professional binnen het multidisciplinaire veld van sociaal medische advisering.
  • ken je je verantwoordelijkheden bij een bezwaar of beroep van cliënten tegen adviezen.
Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door Theo Trompetter, Trompetter & Partners.

Voor wie

(Basis-)artsen en sociaal-medisch adviseurs die in hun werk te maken hebben met sociaal medische advisering.

Toelatingseisen

Diploma basisarts

Locatie

Churchilllaan 11,10e etage
3527 GV Utrecht
Nederland
HomeThema'sProfessionals