Activiteit

Werken met de Omgevingswet 2 daagse in Eindhoven

02 juni t/m: 26-06-2020
2 juni 2020 - 26 juni 2020
09:00 tot 16:00
Cursus
20 december 2019 | 2 minuten lezen

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet introduceert een aantal nieuwe beleidsinstrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan. Dit biedt mogelijkheden voor maatwerk en eigen beleid.

Voor de medewerkers van de veiligheidsregio betekent dit dat zij toegevoegde waarde kunnen leveren aan het bevoegd gezag voor de invulling van het beleid op het gebied van fysieke veiligheid. De veiligheidsregio kent verschillende adviestaken. Deze zullen deels veranderen of anders ingevuld worden met de komst van de Omgevingswet.

Uitdaging

- Hoe bepaalt u samen met gemeenten de kaders voor nieuwe ontwikkelingen?
- Hoe borgt u samen met gemeenten veiligheid beleidsmatig in de omgevingsvisie, omgevingsprogramma en in het omgevingsplan?
- Hoe toetst u in de realisatie- en gebruiksfase of de geformuleerde veiligheidsdoelen in het omgevingsplan zijn gehaald?

Wat leert u?

Na de training:  

 • Heeft u kennis van de grote lijnen van de Omgevingswet:
  o Aanleiding.
  o Maatschappelijke doelen.
  o Verbeterdoelen.
 • Heeft u kennis van de verschillende instrumenten van de Omgevingswet.
 • Weet u wat er met deze instrumenten geregeld kan worden op het gebied van veiligheid.
 • Heeft u kennis van de wettelijke en niet-wettelijke adviesmogelijkheden in relatie tot deze instrumenten.
 • Weet u wat de relatie is tussen het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan enerzijds en de omgevingsvisie en het omgevingsplan anderzijds.
 • Kent u de lokale afwegingsruimte binnen de Omgevingswet.
 • Heeft u inzicht in het perspectief vanuit gemeenten, zoals:
  o Beleids- en besluitvormingsprocessen binnen de gemeente.
  o Verschillende sturingsstijlen die gemeenten kunnen hanteren.
  o Belangrijke thema’s voor gemeenten.
 • Beschikt u over inhoudelijke en procesmatige bouwstenen voor uw advisering en weet u hoe u die toe kunt passen, zoals:
  o De kernwaarden veiligheidsregio’s.
  o De kernwaarden voor een gezonde leefomgeving.
  o Het acht stappenplan van de VNG.
  o De staalkaarten voor het omgevingsplan.
  o Informatieblad energietransitie voor veiligheidsregio’s.
 • Heeft u voorbeelden van de manier waarop veiligheid in een omgevingsvisie of omgevingsplan kan worden geborgd.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie Omgevingswet en de instrumenten omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan.Het gemeentelijke perspectief.
 • De rol van de veiligheidsregio.
 • Analyseren van voorbeelden (visies, programma’s, plannen) a.d.h.v. welke u zicht krijgt op eigen inbreng op procesmatig en inhoudelijk niveau.

Studiewijze

De training duurt 2 dagen (9.00-16.00 uur). Voorafgaand aan beide dagen neemt u theorie door en voert u een voorbereidingsopdracht uit.

De totale studielast bedraagt 22 uur.

Bij de bijscholing zit u in een groep van circa 15 deelnemers met 1 docent. Het cursusgeld is inclusief begeleiding, lunch en trainingsmaterialen.

Incompany

 Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen? Bel of mail naar GHOR@ifv.nl

Aanmelden kan via GHOR@ifv.nl 

HomeThema'sProfessionals