Activiteit

Contactpersoon Infectiepreventie

19 juni t/m: 03-07-2020
19 juni 2020 - 3 juli 2020
09:30 tot 09:30
Training
12 januari 2020 | 1 minuut lezen

https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/cip20a

Leer van elkaar en met vakmensen, hoe u infectiepreventie in uw werk succesvol kunt uitvoeren!

ActiZ biedt een thematisch leernetwerk infectiepreventie voor kwetsbare ouderen aan. Doel is om de Actiz leden te helpen in het opzetten en uitvoeren van een infectiepreventiebeleid. De begeleiding wordt verricht door STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie). Veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie.

Bewustwording dat alle zorgmomenten en andere contacten met de omgeving van cliënten kunnen bijdragen aan overdracht van micro-organismen en dus mogelijk overdracht van infecties blijkt een probleem.

Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue aandacht voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen ze de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

Tijdens de vierdaagse training wordt een actieve inbreng verwacht van de cursisten. Het leertraject biedt naast de benodigde kennis, praktische huiswerkopdrachten en werkt met vele praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de kennis leren toepassen.

Locatie

Houtlaan 4
3515 GA Utrecht
Nederland
HomeThema'sProfessionals