Activiteit

Nieuwe taak voor de jeugdarts: indicatiestelling

26 oktober
26 oktober 2020
09:30 tot 16:30
Cursus
10 juli 2020 | 1 minuut lezen

Als jeugdarts ben je betrokken bij indicatieadviezen voor individuele jeugdigen met een (chronische) aandoening. Echter, de afkappunten zijn niet altijd duidelijk. Wil jij je kennis van de ICF en het capaciteitenprofiel opfrissen? Zodat je met behulp van deze instrumenten kunt bepalen wat kinderen nodig hebben om goed te functioneren? Doe dan deze eendaagse module. Voor meer informatie, klik op Nieuwe taak voor de jeugdarts: indicatiestelling

Wat je leert De ICF en het capaciteitenprofiel

Deze module is een (keuze-)onderdeel van de profielopleiding Jeugdgezondheidszorg (1e fase M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
Tijdens deze eendaagse module staan twee methoden centraal: de ICF en het capaciteitenprofiel. De ICF is een internationaal begrippenkader. Het capaciteitenprofiel classificeert extra zorg die blijvend nodig zal zijn bij jeugdigen met een chronische aandoening. Het gebruik van deze twee methoden is nuttig voor het individuele kind. Maar ze zijn ook nuttig om beleidsmakers en deelnemers van samenwerkingsverbanden duidelijk te maken welke zorg er in de maatschappij nodig is om jeugdigen te kunnen laten participeren. In interactieve hoorcolleges en tijdens praktische oefeningen fris je je kennis van deze instrumenten op.

Na afloop van deze eendaagse module:

  • weet je welke instrumenten voor jeugdartsen beschikbaar zijn voor indicatiestelling.
  • heb je theoretische onderbouwing op dit vlak opgedaan.
  • heb je praktische vaardigheden ontwikkeld in het gebruik van de ICF en het capaciteitenprofiel.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

  • Judith van Munster, kinderrevalidatiearts
  •  Eveline Kok, jeugdarts KNMG.

Voor wie

Jeugdartsen KNMG en artsen M&G profiel JGZ.

Toelatingseisen

Werkzaam zijn als jeugdarts of arts M&G profiel JGZ.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2019 kreeg deze module van de deelnemers een 8,7.

Locatie

Churchilllaan 11,10e etage
3527 GV Utrecht
Nederland
HomeThema's