Activiteit

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015

05 november t/m: 05-11-2020
5 november 2020
09:30 tot 16:30
Cursus
10 juli 2020 | 2 minuten lezen

Wil jij je kennis van de Wmo updaten? Wil je leren wat de effecten daarvan zijn op de ondersteuning van mensen met een beperking of psychosociaal probleem? En wil je leren wat de Wmo betekent voor jouw rol als medisch adviseur? Doe dan deze vijfdaagse module. Meer informatie: klik op Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015.

Wat je leert Inhoud, effecten en ervaringen

Deze module is georganiseerd in nauwe samenwerking met Trompetter & Partners. Het is een (keuze-)onderdeel van de profielopleidingen Sociaal medische indicatiestelling en advisering en Beleid en advies. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Wij bieden in totaal vier modules over de medische advisering in het sociale domein:

• Deze module sociaal medische advisering in het kader van de Wmo
• Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz
• Participatiewet
• Sociaal medische advisering in het kader van de Jeugdwet

Binnen deze modules neemt de Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo een centrale positie in, zoals de wet dat doet voor het gemeentelijk beleid. Daarom bespreken we in deze module het primair proces van de sociaal medische advisering het meest in detail.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld hoe gemeenten mensen met een beperking of psychosociale problematiek ondersteunen. In 2015 is deze wet grondig herzien. De compensatieplicht staat niet langer centraal; het gaat nu om de eigen verantwoordelijkheid van mensen om oplossingen te vinden – al dan niet gebruik makend van het sociale netwerk. Pas daarna wordt gezocht naar individuele maatwerkvoorzieningen. Daarbij blijft het medische advies onverminderd van belang.

Daarnaast zijn taken onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gekomen, die voorheen onder de Awbz vielen. In deze module bespreken we de ervaringen met en effecten van de wet.

De leerstof wordt behandeld door middel van presentaties, discussies, oefeningen en opdrachten. Je kunt casussen uit eigen praktijk inbrengen. Daarmee verhoog je het rendement van de module.

Na afloop van deze vijfdaagse module:

  • ben je bekend met relevante aspecten van de Wmo-2015.
  • heb je inzicht in de doelgroepen, de aard van de voorzieningen en de betekenis van de gemeentelijke beleidsvrijheid.
  • ben je bekend met het proces van medische oordeelsvorming en advisering in deze beleidsomgeving.
  • ben je bekend met de overige sociaal medische advisering aan gemeenten, zoals gehandicaptenparkeerkaarten en medische urgenties huisvesting.
  • ben je bekend met de juridische aspecten van bezwaar en beroep.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door diverse experts uit het veld.

Locatie

Churchilllaan 11,10e etage
3527 GV Utrecht
Nederland
HomeThema's