Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein

Thema’s:
1. Waarom werken in Ketens en Netwerken?
2. Strategisch Interveniëren
3. Politiek en bestuur
4. Uitvoering organiseren
5. Governance in netwerken en ketens
6. Horizontaal leiderschap

 Resultaat

  • U heeft meer kennis op het gebied van organisatiekunde, politiek en bestuur, leiderschap, proces management en identiteit.
  • U heeft meer persoonlijke vaardigheden op het gebied van (keten- en netwerkgericht) organiseren, het omgaan met betrokkenen op strategisch niveau en (hun) uiteenlopende belangen, leiding geven, en het positioneren van de eigen regierol in de ketensamenwerking.
  • U heeft inzicht in het analyseren van uw eigen (keten)organisatie en heeft een advies gericht op verbetering ontwikkeld.
  • U weet kennis en vaardigheden effectief om te zetten naar de praktijk, zodat u ketensamenwerking effectiever kunt organiseren.
HomeThema'sProfessionals