Rookprevalentie gemeenten i.r.t. stedelijkheid en SES

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot cijfers
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Longfonds
Adres organisatie:

Stationsplein 127

3818LE Amersfoort

Aanvraaggegevens
Naam aavraag: Rookprevalentie gemeenten i.r.t. stedelijkheid en SES
Is uw organisatie opdrachtgever voor de aanvraag?
Werkt u voor deze aanvraag samen met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten?
Het Longfonds is onderdeel van de Alliantie Nederland Rookvrij! waarin allerlei organisaties zijn verenigd. KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting zijn samen met het Longfonds de oprichters van de Alliantie.
Reden van aanvraag:
Uit de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen blijkt dat de rookprevalentie van gemeenten sterk uiteen loopt. Het is van waarde om te weten in welke mate dit wordt verklaard door de factoren stedelijkheid (urbanisatiegraad) en sociaal economische status (inkomen, opleiding en beroepsstatus).
Dit zijn twee belangrijke factoren die worden aangewezen als verklaring van de verschillen. Een combinatie van de gegevens kan licht werpen of dit daadwerkelijk zo is.
In het geval dat een significant deel van de variatie niet wordt verklaard door deze factoren is het een aanleiding om te kijken in welke mate gemeentebeleid invloed heeft op de prevalentie.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Opleiding, Werksituatie, Inkomen, Geografische indicator; gemeentecode
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
De urbanisatiegraad van gemeenten.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
In projectplannen van het Longfonds en mogelijk andere Alliantie partijen die werken aan een rookvrij Nederland.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
December 2015
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet