Gezondheidspositie ouderen.

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Gezondheidspositie ouderen.
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van SZW
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Dit onderzoek gaat verder op eerdere onderzoeken op het gebied van Arbeid en gezondheid.
Echter, er is nog niet eerder gekeken naar de invloed van de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd. Het is van belang om meer inzicht te krijgen in de gezondheid van ouderen, en de mogelijkheden en beperkingen om langer door te werken.

Doel
Ten behoeve van beleidsontwikkeling Duurzame Inzetbaarheid (m.n. lage SES) willen wij in dit onderzoek kijken naar de groep 65- tot 67- (70-)jarigen qua gezondheid, beperkingen en andere relevante factoren. Waar mogelijk wordt ingezoomd op verschillen naar sector, beroep en/of sociaaleconomische status (SES). Zo is bekend dat mensen met een lage SES minder lang en minder lang in goede gezondheid leven, met mogelijke consequenties voor langer door kunnen doorwerken.

Vraagstelling(en)
- Hoe groot is het aandeel 65 plussers dat hun ervaren gezondheid als (zeer) goed ervaart, uitgesplitst naar leeftijdscategorie├źn, geslacht, (voormalige) beroepen en/of sociaal economische status?
- Hoe groot is het aandeel 65 plussers dat beperkingen (OECD en ADL) ervaart uitgesplitst naar leeftijdscategorie├źn, geslacht, (voormalige) beroepen en/of sociaal economische status?

NB: Indien de data het toe laat, willen we ook graag uitzoeken hoe de 65- tot 67- (70-)jarigen er in de toekomst uitziet (schattingen). We zullen dit bekijken, voor zover mogelijk, voor verschillende beroepen en/of sociaaleconomische status. Deze schattingen baseren we op basis van demografische gegevens (leeftijd en geslacht) en epidemiologische gegevens.

Doelpopulatie
De groep 65+ uit de Nederlandse bevolking

Analyseplan
Beschrijvende analyses (mbv frequentietabellen, gemiddelden etc) in SPSS

Product
Het onderzoek wordt uitgewerkt in een RIVM/SZW (brief)rapport en eventueel op de VTV-websites.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Ervaren gezondheid, Chronische aandoeningen, Beperkingen, Angst & depressie, Eenzaamheid, Lengte & gewicht
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie, Inkomen
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Het onderzoek wordt uitgewerkt in een RIVM/SZW (brief)rapport en eventueel op de VTV-websites.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
01-02-2017
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet