Gezondheid in steden

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Planbureau voor de Leefomgeving
Adres organisatie:

Postbus 30314

2500 GH 's Gravenhage

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Gezondheid in steden
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Gezondheidsverschillen in de bevolking zijn sterk gecorreleerd aan inkomensverschillen, wat betekenen de fysieke omgeving, de sociale omgeving en stedelijkheid in dit verband. De stad is vindplaats van ongezonde mensen. Kan die vindplaats nader worden geduid door typering van buurt/wijk op basis van fysieke en/of sociale variabelen en typering van zijn bewoners.
Verdieping op lage SES: het verschil in levensverwachting tussen hoge en lage SES is ruim 6 jaar, zijn de gezondheidsverschillen tussen hoge en lage SES nader te specificeren in gezondheidsdeterminanten; wat is de invloed van segregatie.

Onderzoeksmethode: Gewenste resultaten zijn op macroschaal (verschillen tussen [typen] steden) of mesoschaal (verschillen tussen [typen] buurten/wijken), hiervoor zijn gegevens op microschaal (personen) nodig om aan de hand van geselecteerde subpopulaties de gewenste variabelen op meso- en macroschaal te bepalen.
Subpopulaties worden geselecteerd op typeringen van persoon (bijv leeftijd, burgerlijke staat, gezondheid, leefstijl en sociale variabelen), type huishouden (bijv aantal personen, inkomen, type woning), fysieke omgeving (bijv stedelijkheid, bereikbaarheid voorzieningen), sociale omgeving (bijv segregatie, verhuisbewegingen, bevolkingssamenstelling) of combinaties van typeringen.
In het algemeen zal geaggregeerd worden over buurten met gelijke kenmerken of over subpopulaties met gelijke kenmerken. Daarnaast wordt overwogen om voorbeeldsituaties op wijk-of buurtniveau uit te werken voor 1 of meer steden, bijv Amsterdam, Utrecht of andere gemeenten.
De analyses worden uitgevoerd met de statistische programma’s Stata.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Inkomen, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Een koppeling zal worden gemaakt op wijk- en buurtniveau (volgens CBS-indeling)
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Resultaten worden gerapporteerd op geaggregeerd niveau, typering van gemeente (bevolkingsomvang, landsdeel), van wijk of buurt (ruimtelijke kenmerken) en van bewoners (leeftijd, huishouden, inkomen, gezondheidsklachten e.d.), door middel van figuren en tekst; overwogen wordt om voorbeelden van een stad (bijv. Amsterdam, Utrecht, Eindhoven) en eventueel verschillen op wijkniveau op te nemen.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Resultaten en conclusies worden gerapporteerd in een PBL-rapport
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Rapportage eind 2016
Overige opmerkingen:
Dit verzoek om toestemming voor gebruik van gegevens is onderdeel van een lopende aanvraag bij CBS voor (remote access) toegang tot CBS-microdata, waaronder het bestand GEMON (CvB- contractnummer 7950)
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet