Tegel Gebiedsindicatoren Gezondheidsachterstanden op Waarstaatjegemeente.nl

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot cijfers
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Pharos/GGD GHOR Nederland
Adres organisatie:

Arthur van Schendelstraat 620

3511 MJ Utrecht

Aanvraaggegevens
Naam aavraag: Tegel Gebiedsindicatoren Gezondheidsachterstanden op Waarstaatjegemeente.nl
Is uw organisatie opdrachtgever voor de aanvraag?
Werkt u voor deze aanvraag samen met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten?
Deze aanvraag wordt gedaan in het kader van een samenwerkingsverband tussen VNG, KING, GGD GHOR Nederland, Vektis, RIVM en Gezond In… (Pharos/Platform 31).
Reden van aanvraag:
Reden voor aanvraag betreft een nieuwe tegel in het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Op deze tegel komt data over 29 gebiedsindicatoren die tezamen inzicht geven in de gezondheid en gezondheidsachterstanden binnen gemeenten. Zie https://www.gezondin.nu/?file=357&m=1454600591&action=file.download. De indicatoren zijn speciaal samengesteld met het oog op de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. De 29 indicatoren hebben verschillende bronnen, waarbij een aanzienlijk deel (8 indicatoren** uit de Gezondheidsmonitor zijn geselecteerd. Andere bronhouders zijn de Leefbaarometer, Vektis, NOC*NSF en de Veiligheidsmonitor.

** 1/12/16 (GS); Het zijn zijn 6 indicatoren geworden. De indicatoren Ervaren Gezondheid en Huiselijk geweld zijn vervallen.

Aanleiding is de wens van veel gemeenten om tot een handzame set van indicatoren te komen waarmee men vrij eenvoudig inzicht krijgt in de gezondheidssituatie in gemeenten en wijken. De gegevens kunnen worden gebruikt om een open gesprek met professionals en inwoners aan te gaan over de aanpak van achterstanden.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Ervaren gezondheid, Beperkingen, Eenzaamheid, Mantelzorg geven, Lengte & gewicht, Bewegen, Roken, Huiselijk geweld
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Geografische indicator; postcode, Geografische indicator; gemeentecode
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Het betreft alle wijken in Nederland (indien beschikbaar).
Door de grotere verantwoordelijkheid van gemeenten in het sociale domein is er meer behoefte bij beleidsmakers om inzicht te hebben in gezondheidsdata op kleiner schaalniveau, zoals wijken en buurten. Daarom maken wij graag gebruik van de SMAP-methode (geschatte cijfers op wijk- en buurtniveau) via het RIVM*.

* 1/12/16 (GS);
Landelijk niveau; data uit GM V&O 2012
Gemeenteniveau: data uit GM V&O 2012
Wijknviveau; data via SMAP-methode o.b.v. de GM V&O 2012

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
De gegevens worden –samen met data uit andere bronnen- gepubliceerd op de website Waarstaatjegemeente.nl (KING). Hiervoor zal een nieuwe tegel ‘gezondheidsachterstanden’ ontwikkeld worden.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Maart 2017
Overige opmerkingen:
De data op deze tegel wordt tot 10 jaar terug getoond. Bij beschikbaarheid gegevens Gezondheidsmonitor 2016 vindt een actualisatie plaats. Graag overleggen wij wat we hierover kunnen afspreken.
Wat betreft de SMAP-methode maken we graag gebruik van maatwerk via het RIVM (wat betreft de relevante indicatoren).
Graag lichten wij het traject toe in de bijeenkomst van de registratiecommissie Gezondheidsmonitor op 14 december a.s.

Vriendelijke groet,
Marieke van Dijk
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet