vechtsportdeelname

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot cijfers
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Mulier Instituut
Adres organisatie:

Postbus 85445

3508 AK Utrecht

Aanvraaggegevens
Naam aavraag: vechtsportdeelname
Is uw organisatie opdrachtgever voor de aanvraag?
Werkt u voor deze aanvraag samen met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten?
RIVM
Reden van aanvraag:
Ivm rapportage in opdracht van VWS verzamelen wij cijfers over vechtsportdeelname, en deelname aan de zogenoemde ringcontactvechtsporten thai/kickboksen en mixed martial arts in het bijzonder.
In aanvulling van cijfers uit ander databronnen heeft RIVM voor ons reeds analyse uitgevoerd op GM2012 naar deelname aan (verschillende) vechtsport(en) in relatie tot leeftijd. Hiervoor was echter nog geen toestemming aangevraagd, die we bij deze vragen.

Nadere toelichting aanvrager (dd 5-1-17):
Gaat echt om voetnoottoevoeging, want is aanvullend op analyses op andere bestanden

Achtergrond
VWS wil graag meer inzicht in de deelname aan de zogenoemde full contact vechtsporten. Zo’n specificatie is niet mogelijk op basis van algemene bevolkingsonderzoeken naar sportdeelname volgens Richtlijnen Sportdeelname Onderzoek, waar gebruik wordt gemaakt van een toonblad met alleen ‘judo’ en ‘overige vechtsporten’ als aparte opties.

Doel,
Beter inzicht in algemene vechtsportdeelname en specifiek in deelname aan full contact vechtsport, bevestigend/aanvullend op eigen analyses op onder meer data Gezondheidsenquête.

Vraagstelling(en)
Wat is de deelname van verschillende leeftijdscategorieën onder de volwassen bevolking aan (full contact) vechtsporten?

Doelpopulatie
Volwassenen (GM 2012)

Analyseplan
Algemene deelname percentages naar leeftijd.

De online publicatie zal inderdaad beschikbaar komen via de website van het Mulier Instituut. Op basis van GM cijfers worden alleen landelijke cijfers gepresenteerd.

Verdere info aanvrager:
Opdracht van VWS is binnen hun uitgezette ‘kennisvragen 2016’ en gaat over gegevensverzameling rondom full contact vechtsport.
andere bronnen naast GM 2012 zijn, reeks bronnen waaronder: ledencijfers sportbonden , gezondheidsenquête, sportmonitor A’dam en cijfers Jeugdsportfonds.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Bewegen
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Leeftijd
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
online op website Muller Instituut
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
begin 2017
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet