Data overgewicht bij volwassenen binnen de EMR

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot cijfers
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Centraal Bureau voor de Statistiek
Adres organisatie:

CBS-weg 11

6401 CZ Heerlen

Aanvraaggegevens
Naam aavraag: Data overgewicht bij volwassenen binnen de EMR
Is uw organisatie opdrachtgever voor de aanvraag?
Euprevent
Werkt u voor deze aanvraag samen met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten?
Euprevent (NL), GGD Zuid-Limburg (NL), ITNRW (Duitsland), Gezondheid en Zorg Vlaanderen (Belgie).

nadere info (GS); vanuit GGD-ZL zijn Raymond Stijns en Petra Vrancken hierbij betrokken.
Reden van aanvraag:
Gezondheid laat zich niet binden aan landsgrenzen en is daarom in de afgelopen decennia een speerpunt geweest voor partijen in het publieke domein. In de Euregio Maas-Rijn (EMR) wordt al vele jaren ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid van zorg grensoverschrijdend en is in de laatste jaren, vooral ook vanuit de Stichting euPrevent|EMR, meer aandacht gegeven aan preventie. Door de ontwikkelingen in de maatschappij is het van groot belang om de kennis over gezondheid in de EMR verder te ontwikkelen. Nieuwe kennis is nodig om een juist beleid te kunnen ontwikkelen voor de actuele gezondheidsachterstanden in het gebied en de mogelijkheid om verder in te zetten op elementen van ‘positieve gezondheid’. Daarom is het doel van dit project om randvoorwaarden te creeeren om toekomstige grensoverschrijdende dataverzameling, datavergelijking en datavisualisatie ter ondersteuning van de positieve gezondheid te realiseren. Om dit te bewerkstelligen en een case te bouwen is er een selectie gemaakt van gezondheidsindicatoren waaronder 'overgewicht' onder kinderen en volwassenen.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Lengte & gewicht
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw maatwerk aanvraag nodig?
Geslacht, Leeftijd
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

COROP

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Via een website van Euprevent en via een factsheet/nieuwsbericht vanuit de samenwerkende partijen (Euprevent, CBS, GGD Zuid-Limburg en andere externe samenwerkingspartners).
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Naar verwachting zal de website eind 2017 ter beschikking worden gesteld.
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet